Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX communiceert veilig en gestructureerd met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van patiënten. Bij ChipSoft omarmen we dit soort initiatieven die patiënten meer inzicht en zeggenschap geven over hun medische gegevens.


Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en HiX

Patiënten kunnen in hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) medische gegevens verzamelen, beheren en bepalen met wie zij die gegevens willen delen. Ook kan de patiënt zelf informatie toevoegen, zoals een klachtendagboek of zelfmetingen. Al die gegevens kunnen veilig en gestructureerd worden uitgewisseld met HiX.

Zo kunnen patiënten in de regio Nijmegen en Uden kunnen sinds 15 maart 2021 belangrijke documenten ophalen in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het gaat om verwijsbrieven, radiologie verslagen en brieven van medisch specialisten aan een huisarts. Er wordt gebruikgemaakt van de MedMij-informatiestandaard PDF/A. 

Huisarts Joan van den Heuvel, Praktijk Van der Heuvel & Van Eupen in Uden: "Ons patiëntenportaal is de digitale variant van de huisartsenpraktijk. Het is fijn dat er nu ook een Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is: ook hiermee communiceert elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX op een veilige en gestructureerde manier. Een PGO wordt helemaal door de patiënt zelf beheerd en kan gevuld worden met diens eigen medische gegevens uit allerlei bronnen. En het MedMij-label garandeert de veiligheid en de goede uitwisseling van de data."

  • Het patiëntenportaal faciliteert de patiënt in de uitwisseling van de medische gegevens, door een gestructureerde download met medische gegevens beschikbaar te stellen. Deze medische gegevens worden op basis van Zorginformatiebouwstenen (zibs) samengevat, conform de Basisgegevensset Zorg (BgZ). Vervolgens kan de patiënt zijn/haar gegevens uploaden in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). 
  • Het Zorgplatform communiceert op geheel geautomatiseerde (continue) wijze met de persoonlijke gezondheidsomgeving. De patiënt kan hier zelf toestemming voor geven.


Voordelen PGO en elektronisch patiëntendossier HiX

  • Patiënt krijgt meer regie over zijn gezondheid
  • Het EPD wordt dankzij de patiënt nóg vollediger en actueler


Meer weten?

Lees meer over zorginnovatie of neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.