Met het volledig geïntegreerde HiX voor het Klinisch Chemisch Laboratorium krijgen laboranten en assistenten de best denkbare ondersteuning tijdens hun werkproces. Zij hebben alle relevante informatie direct bij de hand en leggen hun bevindingen met minimale handelingen vast, binnen hun workflow.


KCL binnen HiX

HiX ondersteunt alle handelingen rondom het klinisch chemisch laboratorium binnen één geïntegreerd systeem. Doordat de analist in HiX ook beschikt over informatie die andere specialismen over de patiënt hebben vastgelegd, kan hij de labwaarden van een patiënt direct in de juiste context plaatsen.

Track and Trace

Via track and trace is de locatie en status van afgenomen materiaal altijd inzichtelijk. HiX biedt realtime overzicht van de werkzaamheden rond een afgenomen monster. Ook wanneer de eindresultaten nog niet binnen zijn, wordt het systeem geüpdatet met tussentijdse uitslagen. Dubbele invoer is niet nodig, omdat de resultaten worden aangevuld in één systeem. Dat bespaart tijd en zorgt voor een kleinere kans op fouten.


Multidisciplinair overleg

Naast de inzage van uitslagen biedt HiX ook optimale ondersteuning van de intercollegiale communicatie. Zo kunnen behandelaars op basis van uitslagen en elkaars bevindingen beter diagnosticeren en overleggen via berichten die binnen het EPD worden opgeslagen. Dat maakt de  samenwerking prettiger en veiliger. 

Signalering op patiëntgegevens

Dankzij de integratie van alle KCL-gerelateerde gegevens in het EPD kan HiX eenvoudig signaleringen en alarmeringen geven bij specifieke monsters. Zo kan er per patiëntkenmerk een onderscheid worden gemaakt in etiketkleur, bijvoorbeeld een rood etiket als het een monster betreft van een patiënt die een cytostaticabehandeling ondergaat. Doordat alle medicatiegegevens in HiX bekend zijn, is de analist tijdig op de hoogte is van bijzonderheden.

Online portaal

Ziekenhuizen met een online Zorgportaal kunnen hun patiënten de gelegenheid geven hun labresultaten online in te zien, POCT-resultaten in te voeren en/of in een eConsult de zorgprofessional een vraag te stellen. Externe zorgverleners kunnen na het doorverwijzen van hun patiënt ook via het portaal op de hoogte blijven van de uitslagen.

Voordelen

- volledige integratie in het EPD
- Realtime inzicht in status van afgenomen materiaal 
- Optimale intercollegiale communicatie
- Intelligente signaleringen


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.