Als zorgprofessional in de jeugdzorg begrijpt u het belang van een integrale aanpak bij het behandelen van problematiek bij kinderen en jongeren. Het samenspel tussen u, de cliënt, het systeem en het sociale domein wordt steeds crucialer. Naast de betrokkenheid van ouders en het systeem, is er ook nauwe samenwerking met diverse zorgaanbieders en gemeenten. HiX, ons Elektronisch Cliëntendossier (ECD), optimaliseert deze samenwerking binnen de jeugdzorg. Het biedt uitgebreide mogelijkheden voor dossiervoering en handige functionaliteiten voor zowel cliënten als zorgaanbieders. We stimuleren daarbij actieve cliëntparticipatie, onder andere via ons cliëntenportaal.

Actieve betrokkenheid via het cliëntenportaal

Bij behandelingen in de jeugdzorg is het essentieel om samen te werken. Het cliëntenportaal van HiX stimuleert deze samenwerking door cliënten en het systeem meer inzicht en regie te geven in het zorgproces. Hierdoor ontstaat gelijkwaardigheid tussen cliënt en behandelaar. Bovendien biedt het portaal mogelijkheden voor zorg dichtbij huis via e-health, beeldbellen en e-consulten. Zo kunnen cliënten vanuit huis vragenlijsten invullen en dagboeken bijhouden. Ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen via machtiging toegang krijgen tot het portaal.

Toegankelijkheid voor elke zorgprofessional

In HiX worden alle gegevens opgeslagen binnen één dossier. Door specifieke views op het dossier krijgt elke gebruiker alleen relevante informatie op basis van rol en autorisatie. Zo kunnen behandelaren, specialisten, begeleiders, administratief personeel en managers het systeem gebruiken zonder de veiligheid of privacy van de cliënt in gevaar te brengen. Ook buiten de zorginstelling biedt HiX ondersteuning via een app, waarmee zorgverleners alle belangrijke informatie bij de hand hebben, waar ze ook zijn. Daarnaast kunnen betrokken zorgverleners van externe instellingen het dossier van de cliënt inzien via het zorgverlenersportaal.

Vermindering van registratielast

Zorgverleners besteden veel tijd aan registratie en verslaglegging, terwijl deze tijd juist ingezet kan worden voor de behandeling en begeleiding van cliënten. HiX vermindert de registratiedruk op verschillende manieren:

  • Alle gebruikers werken in hetzelfde dossier, waardoor reeds geregistreerde gegevens eenvoudig kunnen worden overgenomen.
  • Integratie met een elektronisch voorschrijfsysteem voor medicatie en een cliëntenportaal vermindert registratiefouten en dubbele registratielasten.
  • Handige functionaliteiten als sneltoetsen, standaard teksten en slimme zoekfuncties minimaliseren handmatige registraties, waardoor er meer tijd overblijft voor de behandeling van de cliënt.

Overzicht en sturing binnen de jeugdzorg

HiX ondersteunt zorgprofessionals met diverse gebruiksvriendelijke oplossingen voor overzicht en sturing binnen de jeugdzorg. Zo biedt het systeem duidelijke caseloadoverzichten, wachtlijsten, productieoverzichten en financieel inzicht in indicaties voor de jeugdzorg. Onze volledig geïntegreerde business intelligence-oplossing voorziet in de behoefte aan managementinformatie, waardoor zorgprofessionals beter kunnen inspelen op de vragen die binnen de zorginstelling leven.

Efficiënt factureren

Door de groeiende druk op liquiditeit en vroegtijdige onderhandelingen met gemeenten is inzicht in te verwachten resultaten essentieel. HiX maakt dit op elk gewenst moment inzichtelijk. Onze financiële administratie is volledig ingericht op Nederlandse processen en wet- en regelgeving, waardoor uw zorginstelling automatisch voldoet aan actuele facturatiestandaarden. Met HiX kunt u tijdig, juist en volledig declareren, dankzij intelligente functionaliteiten en ingebouwde controleslagen.

Waarom HiX voor de jeugdzorg?

  • Meer cliëntparticipatie en regie voor de cliënt
  • Optimale multidisciplinaire samenwerking
  • Vermindering van registratielast
  • Meer overzicht en betere sturing
  • Tijdig en efficiënt factureren

Meer weten?

Naast de jeugdzorg biedt HiX ook uitstekende ondersteuning aan andere specialismen binnen de GGZ. Neem een kijkje op onze website voor meer informatie over HiX voor de GGZ, psychiatrie en forensische zorg. U kunt ook meer lezen in onze feiten en fabels over HiX voor de GGZ.

Interesse of meer weten? Stuur ons een e-mail naar communicatie@chipsoft.nl.