Als zorgprofessional in de jeugdzorg wilt u de problematiek bij kinderen en jongeren integraal aanpakken. Hierbij wordt het samenspel tussen u als zorgprofessional, de cliënt, het systeem en het sociale domein steeds belangrijker. Niet alleen ouders en systeem spelen een belangrijke rol tijdens de behandeling en begeleiding, ook wordt er vaak nauw samengewerkt met verschillende zorgaanbieders en gemeenten. Elektronisch cliëntendossier (ECD) HiX ondersteunt deze samenwerking binnen de jeugdzorg optimaal. Het biedt u uitgebreide mogelijkheden wat betreft dossiervoering én handige functionaliteiten voor cliënten en zorgaanbieders. Cliëntparticipatie wordt daarbij gestimuleerd, onder andere met behulp van het cliëntenportaal.

Cliëntparticipatie middels het cliëntenportaal

Behandelen doe je samen. Ook binnen de jeugdzorg dragen de cliënt en het systeem steeds meer bij aan het verloop van de behandeling. Cliëntparticipatie wordt onder andere gestimuleerd middels het cliëntenportaal. Hiermee heeft de cliënt en/of het systeem niet alleen betere inzage, maar ook meer regie in het zorgproces. Daarbij wordt de gelijkwaardigheid tussen cliënt en behandelaar bevorderd. Bovendien biedt het cliëntenportaal de mogelijkheid om zorg dichtbij huis te leveren middels o.a. e-health, beeldbellen en e-consulten. Zo vult de cliënt eenvoudig vragenlijsten en dagboeken in vanuit huis. Ook ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen door middel van een machtiging toegang krijgen tot het portaal.

Elektronisch cliëntendossier voor elke zorgprofessional

In HiX worden alle gegevens opgeslagen binnen één dossier. Door te werken met specifieke views op het dossier, krijgt de gebruiker op basis van rol en autorisatie alleen die informatie en functionaliteiten aangeboden die voor hem of haar van toepassing zijn. Hierdoor is het systeem te gebruiken door onder andere behandelaren, specialisten, begeleiders, administratief personeel en (informatie)managers, zonder dat de veiligheid of privacy van de cliënt in het gedrang komt. Ook buiten de zorginstelling biedt HiX zorgprofessionals ondersteuning middels een app. Hierdoor heeft de zorgverlener alle belangrijke informatie bij de hand en kan de zorg worden geregistreerd daar  waar die geleverd wordt.

Naast optimale ondersteuning voor de zorgverleners binnen de zorginstelling, biedt HiX de mogelijkheid om te werken met het zorgverlenersportaal. Dit biedt betrokken zorgverleners van externe instellingen ook de mogelijkheid om het dossier van de cliënt in te zien.

Registratiedruk

Zorgverleners besteden relatief veel tijd aan de registratie en verslaglegging van informatie. En dat terwijl deze tijd juist ingezet kan worden voor de behandeling en begeleiding van cliënten. HiX vermindert de registratiedruk op verschillende manieren:

  • Alle gebruikers werken in hetzelfde dossier waardoor reeds geregistreerde gegevens voor iedereen inzichtelijk zijn en gemakkelijk kunnen worden overgenomen. Uiteraard is dit alleen van toepassing als de gebruiker tot deze gegevens geautoriseerd is.

  • De kans op registratiefouten en dubbele registratielasten wordt verminderd doordat het systeem volledig is geïntegreerd met o.a. een elektronisch voorschrijfsysteem voor medicatie, FACT-bord en een cliëntenportaal. De gegevens uit deze geïntegreerde systemen komen rechtstreeks in het dossier van de cliënt terecht, zijn hierdoor altijd up-to-date en kunnen eenvoudig hergebruikt worden.

  • Handige functionaliteiten als sneltoetsen, standaard teksten, sjablonen, beslisondersteuning en slimme zoekfuncties beperken handmatige registraties tot een minimum. Hierdoor blijft er meer tijd over voor het behandelen van de cliënt. 

 

Overzicht en sturing binnen de jeugdzorg

Binnen de jeugdzorg is er behoefte aan overzicht over de verschillende zorgprocessen. EPD HiX ondersteunt zorgprofessionals hierin optimaal met diverse, gebruiksvriendelijke oplossingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn duidelijke, geïntegreerde caseloadoverzichten, wachtlijsten, productieoverzichten, een geïntegreerd FACTbord en een widget voor financieel inzicht in indicaties voor de jeugdzorg.

Om in de behoefte aan managementinformatie te voorzien biedt HiX een volledig geïntegreerde business intelligence oplossing. Vanuit het Datawarehouse kan zowel operationele als managementinformatie ontsloten en geraadpleegd worden. Door middel van dashboards, rapportages en kubussen wordt deze inzichtelijk gemaakt en toegespitst op de vragen die binnen de zorginstelling leven.

 

Efficiënt factureren

Er bestaat een groeiende druk op liquiditeit en vroegtijdig onderhandelen met onder andere gemeenten. Wij begrijpen dat uw zorginstelling hierdoor behoefte heeft om inzicht te krijgen in de te verwachten resultaten. HiX maakt het mogelijk om dit op ieder gewenst moment voor u inzichtelijk te maken. De volledige financiële administratie is ingericht op Nederlandse processen en wet- en regelgeving. Hierdoor voldoet uw zorginstellingen met HiX automatisch aan actuele facturatiestandaarden. ZPM, iJW, WMO en andere bekostigingsmodellen/declaratiestromen. Om tijdig, juist en volledig te kunnen declareren, omvat HiX een veelvoud aan intelligente functionaliteiten. Hierdoor worden declaratiestromen voor de geleverde zorg geoptimaliseerd. Daarnaast zorgen ingebouwde controleslagen ervoor dat belangrijke gegevens niet ontbreken.

 

Waarom HiX voor de jeugdzorg?

  • Meer cliëntparticipatie en regie voor de cliënt
  • Optimale multidisciplinaire samenwerking
  • Vermindering van registratielast
  • Meer overzicht en betere sturing
  • Tijdig en efficiënt factureren


Meer weten?

Naast de jeugdzorg biedt HiX ook uitstekende ondersteuning aan andere specialismen binnen de GGZ. Hierover leest u meer op de pagina HiX voor de GGZ, psychiatrie en forensische zorg. Lees ook meer in de feiten en fabels over HiX voor de GGZ.


Interesse of meer weten? Mail ons dan op communicatie@chipsoft.nl.