Om met behoud van het zorgaanbod het hoofd te kunnen bieden aan de toenemende zorgvraag, is het van essentieel belang om uw personeel en middelen op het juiste moment in te zetten. HiX biedt integraal capaciteitsmanagement en geeft u de mogelijkheid om beslissingen te maken op alle niveaus van capaciteitsplanning. Zo kan uw zorginstelling blijven voldoen aan de steeds veranderende zorgbehoeften.

Ons team

Het capaciteitsmanagementteam van ChipSoft bestaat uit een mix van experts op het gebied van logistiek en van zorg. In nauwe samenwerking ontwikkelen zij innovatieve wiskundige modellen voor de capaciteitsvraagstukken in de zorgsector. Door hierbij gebruik te maken van historische trends kunt u anticiperen op de verwachte zorgvraag en proactief bijsturen waar nodig.

Geïntegreerd in HiX

Al onze beslissingsondersteunende tools zijn volledig geïntegreerd in HiX, waardoor deze real-time met de laatste informatie worden bijgewerkt. Dit maakt het eenvoudig om capaciteitsmanagement binnen uw organisatie op basis van de meest recente en de juiste inzichten te implementeren en samen de benodigde beslissingen te maken. Dit kan op drie niveaus: operationeel, tactisch en strategisch.

Succesvolle samenwerkingen

Meerdere ziekenhuizen kozen in de afgelopen jaren voor integraal capaciteitsmanagement in HiX. Hieronder leest u meer over hun ervaringen:

Meer weten?

Mocht u meer willen weten over het capaciteitsmanagement in HiX, neem dan contact op met uw accountmanager of via marketing@chipsoft.com.

Mail ons hier!