Het Zorgdomeinportaal binnen elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX stelt huisartsen die Zorgdomein gebruiken in staat om patiënten in een geoliede workflow te verwijzen naar het ziekenhuis. Een mooi voorbeeld, waarbij gegevensuitwisseling leidt tot betere zorg.


Zorgdomeinportaal binnen elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX

Zorgdomeinportaal ontvangt de doorverwijzingen van huisartsen die Zorgdomein gebruiken. Dit portaal controleert of de patiënt al aanwezig is in HiX. Is dit het geval, dan wordt de verwijzing definitief doorgezet naar HiX, inclusief eventuele orders voor secretaresses en specialisten. Is de patiënt nog niet bekend, dan kan deze eenvoudig als nieuwe patiënt worden aangemeld in HiX. In beide situaties worden er orders aangemaakt zodat het voor de secretaresses en specialisten duidelijk is dat er een patiënt is verwezen naar het ziekenhuis.


Meer weten?

Lees meer over uw mogelijkheden met zorgportaal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.