Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX ondersteunt alle processen rondom de cardiologische zorg. Hierdoor beschikken cardiologen en verpleegkundigen direct over alle informatie en tools die zij nodig hebben om de patiënt optimaal te behandelen. Bovendien biedt HiX ondersteuning voor multidisciplinaire samenwerking en hartrevalidatie. 

Cardiologie binnen HiX

HiX biedt voor de cardiologie specifieke registratie mogelijkheden om alle verschillende contactmomenten en/of besprekingen snel en eenvoudig vast te leggen. Om de verschillende zorgverleners binnen de cardiologie te ondersteunen bij de behandeling van de patiënt, wordt gebruikgemaakt van verschillende registratiemogelijkheden. Zo kunnen zorgverleners vrije tekst invoeren, zelf standaardteksten aanmaken, maar ook voorgedefinieerde sjablonen en formulieren inzetten. De verschillende registratiemogelijkheden bieden voldoende vrijheid voor alle gewenste registraties, maar de mogelijkheid om gestructureerd gegevens vast te leggen. Door de gestructureerde registraties zijn de gegevens weer eenvoudig te gebruiken voor aanleveringen zoals bijvoorbeeld voor de Pacemakers en NHR.

Ondersteuning hartteam

Met HiX profiteert het gehele hartteam van optimale ondersteuning. Bij de functieonderzoeken worden direct de juiste beelden aan de aanvraag gekoppeld. De ECG-viewer maakt het mogelijk de ECG’s direct in HiX te kunnen beoordelen en te vergelijken. In het kader van verslaglegging ondersteunt HiX onder meer bij de hartfalen en de registratie van CAG, PCI, TAVI en de Mitraclip. Daarnaast ondersteunt het ook de verslaglegging vanuit devices zoals de PM, ICD en loop recorder. Ook de EFO zijn in HiX geïntegreerd, evenals de registratie van de procedure voor de HCK. Voor deze HCK biedt HiX bovendien uitgebreide procesondersteuning rondom aanvraag en planning, behandeling en de benodigde aanlevering.

Cardio-thoracale chirurgie

Elektronisch patiëntendossier HiX voorziet in gestructureerde gegevensregistratie voor de NHR, BACTS en EACTS en ondersteunt de aanvraag en planning van OK-kamers. Bovendien brengt HiX het preoperatieve onderzoekstraject gedetailleerd van iedere patiënt duidelijk in kaart. Wanneer er ruimte in het operatieschema is, kan deze snel worden opgevuld met een andere patiënt die voldoet aan de juiste voorbereidingscriteria.

Rolgerichte view op het EPD

HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op de gegevens die zijn vastgelegd in het EPD. Zo toont HiX bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Daarnaast krijgt elke gebruiker ook specifieke informatie die voor zijn rol van toepassing is tot zijn beschikking. Hierdoor heeft iedere zorgverlener direct een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft naar informatie.

 

Multidisciplinair overleg (MDO)

De specialisme overstijgende informatie heeft ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); Alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, zien de belangrijkste informatie van de patiënt en leggen hun bevindingen voor het MDO vast. HiX beschikt tevens over een handige functionaliteit om deze vastleggingen gecombineerd te tonen, zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd. De gezamenlijke conclusie wordt vervolgens direct vastgelegd waarbij ook de financiële afhandeling wordt ondersteund.

 

Standaard content

Door onze standaard content reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars zo aan het ene scherm gegevens registeren en aan het andere scherm eenvoudig de eerdere registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast. Daarnaast wordt de registratie vergemakkelijkt door de innovatieve consultvoering en biedt HiX mogelijkheden om gegevens gestructureerd vast te leggen, waardoor de gegevens later eenvoudig te filteren en hergebruiken zijn.

 

Handig hergebruik

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden namelijk handig gedeeld met andere behandelaars en intelligent hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Deze gegevens hoeven niet handmatig ingevoerd te worden wanneer deze al bekend zijn in HiX. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende DBC voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld hoe elektronisch patiëntendossier HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen.

 

Prestatie-indicatoren

Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze bovendien beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Verder zorgt het voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie.

 

Richtlijnen

HiX ondersteunt tevens (inter)nationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.

 

eHealth

HiX biedt diverse mogelijkheden om via eHealth het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.

Uw voordelen

  • Vakinhoudelijke content in het elektronisch patiëntendossier
  • Diagnosegestuurde registratiemogelijkheden 
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces

 

Meer weten?

Lees meer over elektronisch patiëntendossier HiX voor ziekenhuizen of neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.