HiX biedt u als cardioloog, functielaborant, verpleegkundige, pacemakertechnicus of cardiochirurg perfecte ondersteuning in uw werkprocessen rondom cardiologische zorg. Door geïntegreerde dossiervoering heeft u belangrijke informatie direct bij de hand. Inzage in resultaten van functieonderzoeken is zeer eenvoudig, waarna HiX op intelligente wijze ondersteunt in de verslaglegging van de consulten. Bovendien beschikt u met HiX over diverse handige tools voor o.a. multidisciplinaire samenwerking, hartrevalidatie, maar ook de aanleveringen aan de NHR.

Functieonderzoeken cardiologie

In HiX worden bij de functieonderzoeken direct de juiste beelden aan de aanvraag gekoppeld. Door diverse integraties en koppelingen ziet u de resultaten van functieonderzoeken vervolgens heel gemakkelijk in. Uitstapjes naar andere applicaties zijn hierdoor niet meer nodig. Bovendien biedt de HiX ECG viewer een scala aan handige functionaliteiten bij het beoordelen, verslaan en vergelijken van ECG’s.

Registratielastverlichting binnen de cardiologie

HiX biedt voor de cardiologie specifieke registratiemogelijkheden en intelligente consultvoering om alle verschillende contactmomenten en/of besprekingen snel en eenvoudig vast te leggen. Zorgverleners kunnen hierbij gebruik maken van (zelf gemaakte)  standaardteksten, voorgedefinieerde sjablonen en formulieren, VMO’s, orderpakketten en de zorgvraaggestuurde voorselectie binnen HiX. De verschillende registratiemogelijkheden bieden voldoende vrijheid voor alle gewenste registraties en de mogelijkheid om gestructureerd gegevens vast te leggen. Door de gestructureerde registraties zijn de gegevens eenvoudig te hergebruiken voor aanleveringen van prestatie-indicatoren, managementinformatie of aanleveringen aan de NHR, wat tot een verlichting van de registratielast leidt. Daarnaast ondersteunt HiX ook bij de verslaglegging van onder meer hartfalen, het hartteam en de daaruit volgende ingrepen (zoals PCI, TAVI, CAG, CTC) en de diverse devices (zoals de PM, ICD en loop recorders). Bovendien verzamelt HiX gedurende registraties direct gegevens voor diverse NHR-aanleveringen die ook vanuit HiX gedaan worden.

Richtlijnen

HiX ondersteunt (inter)nationale richtlijnen, waarbij u als zorgverlener tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn naadloos verwerkt in de zorgvraaggestuurde manier van werken binnen de consultvoering.

Cardiothoracale chirurgie

Elektronisch patiëntendossier HiX voorziet in gestructureerde gegevensregistratie voor de NHR, BACTS en EACTS en ondersteunt de aanvraag en planning van OK-kamers. Bovendien brengt HiX het preoperatieve onderzoekstraject van iedere patiënt gedetailleerd in kaart. Wanneer er ruimte in het operatieschema is, kan deze snel worden opgevuld met een andere patiënt die voldoet aan de juiste voorbereidingscriteria.

Hartteam

HiX biedt met het ‘hartteam’ specifieke ondersteuning voor het proces rondom aanvragen, besluiten, verslaglegging, vervolgaanvragen, beleid, planning en de benodigde aanleveringen voor cardiologische en cardiothoracale ingrepen.

Hartrevalidatie

Met HiX beschikt u over een toegespitst hartrevalidatiedossier, gebaseerd op de Beslisboom hartrevalidatie door het CARDSS-team. Meer informatie hierover vindt u hier.

PDMS HCK

Voor ondersteuning op de HCK biedt HiX-PDMS inzicht in de (actuele) conditie van patiënten. Meetresultaten vanuit medische apparatuur en patiëntwaarden worden automatisch opgeslagen in het EPD. Daarmee is deze informatie ook direct beschikbaar voor collega’s op de afdeling waar de patiënt naartoe gaat. Door de leverancieronafhankelijke communicatie met diverse apparatuur hoeft u niets handmatig in te voeren, over te zetten of over te dragen. Dit bevordert de veiligheid en efficiëntie.

Geintegreerde dossiervoering

HiX werkt met een integraal patiëntendossier. Dit houdt in dat alle zorgverleners binnen uw zorginstelling werken in één dossier van de patiënt. Gegevens worden hierdoor gemakkelijk gedeeld over specialismen heen. Bovendien worden gegevens die eenmaal zijn vastgelegd  intelligent hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Deze gegevens hoeft u niet handmatig in te voeren wanneer deze al bekend zijn in HiX. Om goed overzicht te houden biedt HiX rolspecifieke views op het dossier. Hierdoor krijgt iedere gebruiker specifieke informatie en functionaliteiten aangeboden die voor zijn of haar rol van toepassing zijn. Zo  heeft iedere zorgverlener direct een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft naar informatie.

Multidisciplinair overleg

De specialisme-overstijgende informatie heeft ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen leggen hun voorbereidende verslag voor het MDO eenvoudig vast en zien direct de belangrijkste informatie die de collega’s over de patiënt hebben geregistreerd. De gezamenlijke conclusie wordt vervolgens direct vastgelegd, waarbij ook de financiële afhandeling is gewaarborgd.

Patiëntenportaal

Uw patiënten hebben via het volledig geïntegreerde patiëntportaal toegang tot hun dossier. Naast het inzien van dossiergegevens en voorlichtingsmateriaal kunnen zij ook vragenlijsten invullen of middels eConsults communiceren met zorgverleners. Registraties door de patiënt zijn voor zorgverleners direct inzichtelijk in HiX

Standaard content

Met de standaard content van HiX beschikt uw zorginstelling over gestandaardiseerde EPD-inhoud, die altijd up-to-date is en voortdurend vernieuwt. De standaard content bevat ook voor de cardiologie een groot scala aan verslagleggingsmogelijkheden, complete order-workflows, specialistische vragenlijsten, scorelijsten, ingebouwde richtlijnen, beslisondersteuning, multimedia, widgets en koppelingen om (verplichte) aanleveringen.

De inhoud van onze standaard content is niet alleen bewezen maar ontwikkelt ook continu door op basis van input uit het werkveld. Bij ChipSoft verzorgen we het beheer van de standaard content, waardoor u als zorginstelling automatisch meelift met nieuwe functionaliteiten en uw applicatiebeheerders worden ontlast.

HiX mobile

Naast ondersteuning in HiX biedt HiX Mobile u als zorgverlener ook flexibele ondersteuning binnen en buiten de muren van de zorginstelling. Zo kunt u op uw smartphone of tablet o.a. ECG’s inzien, labuitslagen inzien, metingen vastleggen, VMO’s voorschrijven en registraties vastleggen.

Uw voordelen

  • Vakinhoudelijke content in het elektronisch patiëntendossier 
  • Gemakkelijk raadplegen van de resultaten van functieonderzoeken 
  • Gerichte ondersteuning voor het hartteam en cardiologische ingrepen
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces
  • Aanleveringen NHR vanuit HiX
  • Zorgvraaggestuurde registratiemogelijkheden Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning

Meer weten?

Lees meer over elektronisch patiëntendossier HiX voor ziekenhuizen of neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.

Stuur ons een mail!