Binnen HiX legt u complicaties vast volgens het codestelsel dat u hiervoor wilt gebruiken. In onze standaard content leveren wij complicatie codelijsten die zijn opgesteld door de Nederlandse Wetenschappelijke Verenigingen.


Binnen de complicatieregistratie kan behalve de complicatie zelf ook een ernstscore worden vastgelegd en kan de complicatie worden gekoppeld aan een zorgactiviteit.

Informatie in juiste perspectief

Er zijn binnen HiX diverse hulpmiddelen (zoals orders en overzichten) beschikbaar, met als doel een volledig sluitende complicatieregistratie te bewerkstelligen. Aan de hand van de werklijst Complicatiebespreking kunnen per specialisme de complicaties besproken worden.

Overzichtelijk dashboard

Registraties kunnen door middel van een overzichtelijk Datawarehousedashboard ter inzage worden aangeboden. Hierop is bijvoorbeeld inzichtelijk hoeveel complicaties er zijn geregistreerd over een bepaalde periode en hoeveel hiervan besproken zijn. Ook toont dit dashboard de complicaties per specialisme, diagnose, opname, operatieve verrichting en meer. Trends worden in kaart gebracht, en het dashboard laat zien welke complicaties het meest voorkomen, wat de oorzaken zijn en wanneer deze zich hebben voorgedaan.  Daarbij kunnen de geregistreerde complicaties met behulp van dit overzicht en kubussen van alle kanten belicht worden om zo een beter inzicht te verkrijgen in de aard en oorzaak van de complicaties.

Voordelen

• Alle complicatieregistraties compleet 
• Context van complicaties inzichtelijk
• Interactieve dashboards
• Goede basis voor zorgverbetering

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl