Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX ondersteunt alle processen rondom dermatologische zorg. HiX is een intelligent en flexibel EPD. Hiermee beschikken alle professionals direct over de juiste informatie en hebben ze alle registratiemogelijkheden beschikbaar die specifiek passen bij hun rol.

Dermatologie binnen elektronisch patiëntendossier HiX

In elektronisch patiëntendossier HiX voor de dermatologie is een zorgvraaggerichte insteek gehanteerd, waarbij per zorgvraag of per type consult een specifieke anamnese kan worden afgenomen. Afhankelijk van de zorgvraag, bijvoorbeeld flebologie, SOA, Exczeem, enzovoorts, verschillen de voorgedefinieerde onderdelen in het anamneseformulier.

Veelheid aan afbeeldingen

Voor de dermatologie, maar bijvoorbeeld ook voor de flebologie, is in de content een veelheid aan afbeeldingen beschikbaar waarop duidelijk kan worden genoteerd waar de lichamelijke klachten zich bevinden. Ook zijn andere beeldtypes, zoals foto’s van de huid, snel inzichtelijk. Bovendien zorgt elektronisch patiëntendossier HiX dat scorelijsten automatisch worden gevuld met de juiste en reeds beschikbare gegevens, die gedurende het gehele behandeltraject zijn vastgelegd. Hierdoor zijn artsen en behandelaars minder tijd kwijt aan hun registraties.


Verslag verrichtingen

Het dermatologiedossier in elektronisch patiëntendossier HiX voorziet niet alleen in de verslaglegging van alle contactmomenten binnen de dermatologie, maar biedt tevens de mogelijkheid om de poliklinisch uitgevoerde verrichtingen te registreren, zoals bepaalde therapieën. Hiervoor biedt ChipSoft specifieke behandelformulieren aan voor jeuk, lichttherapie, lasertherapie, lichttesten en wondzorg.


Voortgang therapie

Elektronisch patiëntendossier HiX reikt voor ieder type therapie specifieke inzagemogelijkheden aan. Zo zien dermatologen bijvoorbeeld in één oogopslag de voortgang van hun serie laser- en lichttherapieën, omdat die overzichtelijk op een tijdlijn worden weergegeven. Zo is iedere behandeling nauwlettend te volgen. Daarbij zijn ook alle allergieën en overige interessante informatie over de patiënt, zoals medicatiegegevens, altijd binnen handbereik.


Rolgerichte view op het EPD

HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op de gegevens die zijn vastgelegd in het EPD. Zo toont HiX bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Daarnaast krijgt elke gebruiker ook specifieke informatie die voor zijn rol van toepassing is tot zijn beschikking. Hierdoor heeft iedere zorgverlener direct een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft naar informatie.

 

Multidisciplinair overleg (MDO)

De specialisme overstijgende informatie heeft ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); Alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, zien de belangrijkste informatie van de patiënt en leggen hun bevindingen voor het MDO vast. HiX beschikt tevens over een handige functionaliteit om deze vastleggingen gecombineerd te tonen, zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd. De gezamenlijke conclusie wordt vervolgens direct vastgelegd waarbij ook de financiële afhandeling wordt ondersteund.

 

Standaard content

Door onze standaard content reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars zo aan het ene scherm gegevens registeren en aan het andere scherm eenvoudig de eerdere registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast. Daarnaast wordt de registratie vergemakkelijkt door de innovatieve consultvoering en biedt HiX mogelijkheden om gegevens gestructureerd vast te leggen, waardoor de gegevens later eenvoudig te filteren en hergebruiken zijn.

 

Handig hergebruik

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden namelijk handig gedeeld met andere behandelaars en intelligent hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Deze gegevens hoeven niet handmatig ingevoerd te worden wanneer deze al bekend zijn in HiX. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende DBC voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld hoe elektronisch patiëntendossier HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen.

 

Prestatie-indicatoren

Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze bovendien beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Verder zorgt het voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie.

 

Richtlijnen

HiX ondersteunt tevens (inter)nationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.

 

eHealth

HiX biedt diverse mogelijkheden om via eHealth het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.

Uw voordelen

  • Vakinhoudelijke content in het elektronisch patiëntendossier
  • Diagnosegestuurde registratiemogelijkheden 
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces

 

Meer weten?

Lees meer over elektronisch patiëntendossier HiX voor ziekenhuizen of neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.