Binnen HiX wordt de NTS-triage volledig ondersteund. Eerstelijns zorginstanties die met HiX werken, spreken hierdoor dezelfde triage-taal als zorginstellingen in de tweede lijn. Dit bevordert de samenwerking in de ketenzorg tussen onder meer huisartsen en ziekenhuizen. Binnen HiX wordt altijd gebruik gemaakt van de laatste versie van deze NTS-triage zodat uw zorginstelling altijd gebruik maakt van de nieuwste ontwikkelde standaarden. 

 

Ondersteuning alle triagesystemen binnen de ketenzorg

HiX ondersteunt alle gangbare triagestandaarden binnen de ketenzorg. Steeds meer Nederlandse zorginstanties zetten triage in om te waarborgen dat ze patiënten vanaf minuut één de optimale behandeling bieden.


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.