Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX ondersteunt het proces van het voor toediening gereed maken (VTGM) van medicatie op intelligente wijze. De arts merkt bij het voorschrijven niets van VTGM, terwijl de verpleegkundige of apotheek direct zien dat de medicatie bereid moet worden. Doordat de apotheek ook inzicht heeft in de bereidingen op de afdeling, kunnen er geen dubbele bereidingen plaatsvinden. HiX waarborgt medicatieveiligheid in het gehele proces.


Op basis van ATC, PRK en rules

HiX geeft op basis van definities aan of een geneesmiddel voor toediening gereed moet worden gemaakt. In een definitie staat of de bereiding plaatsvindt op basis van de PRK of ATC, wie en waar het geneesmiddel wordt bereid (apotheek, afdeling of beide) en volgens welk protocol. Deze protocollen kunnen ook op basis van rules worden gestuurd. De apotheek en afdeling kunnen verschillende protocollen handhaven, met bijvoorbeeld verschillende houdbaarheden.


Medicatieveiligheid door barcodecontrole

Na de bereiding wordt een unieke barcode voor het bereide product afgedrukt op het VTGM-etiket. Deze kan zowel voor de bereidings-controle als voor de unieke toediening bij de patiënt worden gebruikt. De apotheek en de afdelingen kunnen een eigen workflow gebruiken met controles. Door extra digitale controles bij de bereiding neemt de medicatieveiligheid en daarmee de patiëntveiligheid toe.


Meer weten?

Lees meer over HiX voor de apotheek of neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.