Regelmatig ontvangt uw zorginstelling nieuwe, handige features die het werken met HiX ondersteunen. Met het HiX Innovatie Magazine brengen wij u graag op de hoogte van een aantal nieuwe tools en handige wijzigingen die in HiX zijn gerealiseerd. Deze zijn vanuit de gebruikersgroepen, ervaringen bij zorgprofessionals op de werkvloer en onze reguliere ontwikkellijn in ons elektronisch patiëntendossier opgenomen.

Wilt u zich ook inschrijven voor het magazine? Stuur ons een mail!

Editie juni 2024

Onderwerpen in deze editie: 

 • Datawarehouse | Obstetrie kwaliteit Partusboek
 • Financieel | Werklijst Verwijzingen
 • Logistiek | Logistiek periodeoverzicht
 • Mammacare | Nieuwe consultvoering in het Mammadossier
 • Medicatie | Medicatieverificatie via portaal
 • PDMS | Samenvatting screening
 • PDMS | Terugkerende sedatiescore
 • Zorgplatform | Gebruikstatistiek
 • HiX Tips & Tricks


Editie januari 2024

Onderwerpen in deze editie:

 • A-team | Nieuwe werkwijze A-teams
 • Medicatie & Apotheek | Bereiden met meerdere ingrediënten
 • Antistolling | Bouwsteen Basisgegevens Antistolling
 • Data Science | Medicatievoorspeller: Suggesties voor aanvullende medicatie
 • Datawarehouse | Power BI-rapport DBC's productie
 • HiX Mobile | Uitbreiding VMO's voorschrijven
 • Infectiepreventie | Vernieuwde contactonderzoekfunctionaliteit
 • Inzageaudit | Operationeel dashboard
 • Medicatie | Mondeling akkoord voor ad-hoctoediening
 • Medicatie | MFB's: contra-indicaties
 • PDMS | CTG-thuismonitoring
 • Verpleegkunde | Automatisch voltooien activiteiten
 • Zorgportaal | Patiëntvriendelijke diagnoses
 • EPD | Neurologietijdlijnen
 • HiX Tips & Tricks


Editie september 2023

Onderwerpen in deze editie:

 • HiX Datawarehouse | Rapporten 'Specialisme productie'
 • HiX Mobile Verpleegkundige | Mijn dienst
 • Medicatie | Kolommen verplaatsen in een medicatielijst
 • Medicatielijst | Maximale inlooptijd kunnen inrichten in het VMO-onderhoud
 • Nutrition | Bereidingsrondes
 • Nutrition | Maaltijden medewerkers
 • OK | Gipsverbandmeester op OK
 • Orthopedie | Complicatieregistratieaanlevering LROI
 • Palliatieve zorg | Proactieve zorgplanning
 • PDMS HCK | Artikelregistratie in tijdlijn
 • HiX Tips & Tricks


Editie juni 2023

Onderwerpen in deze editie:

 • HiX Tips & Tricks: Nieuwe sneltoets kopiëren patiëntnummer
 • Alarmregistratie verbeterd
 • Local Device Integration (LDI) voor Cardiologische Devices
 • Uitbreiding revalidatieplanning
 • Multidisciplinaire brieven
 • Anesthesiebeloop
 • Inzage revalidatieplan en behandeldoelen op Zorgportaal
 • Vastleggen externe betrokkenen
 • Medicatieverificatie ontslag
 • Hernieuwde werkwijze telemetrie
 • HiX Mobile Verpleegkunde: Voorblad (samengestelde formulieren)


Editie februari 2023

Onderwerpen in deze editie:

 • HiX Datawarehouse - ZIN Transparantiekalender 2023
 • Preoperatieve triage op basis van gecalculeerde ASA
 • HiX Datawarehouse - Kubus Toedieningen
 • Oproep bevestigen via het Patiëntenportaal
 • MDO Mammacare
 • Automatische order bij spoedopname
 • Registratie kwaliteitsindicator Apicale Chirurgie
 • Aslengte-referentiegrafiek


Editie oktober 2022

Onderwerpen in dze editie:

 • Integratie fietstesten
 • Compactere weergave linkerkolom toedienregistratie
 • Kuurinformatie
 • MS-tijdlijn
 • Verplaatsen van metingen
 • Gedeeltelijke afscherming via toegangsniveaus
 • AYA-zorg in HiX
 • Wondformulier
 • HiX Datawarehouse – IM Medical versie 1.6
 • HiX Datawarehouse – Verantwoord gebruik opioïden (IGJ-verbeterdoel)


Editie juni 2022

Onderwerpen in deze editie:

 • Overzichtenmenu
 • Complicatieregistratie cardiologie
 • Arts Workspace
 • Delen van beelden via het Transmuraal portaal
 • Vragenlijst Opiatentelling voorraadkast
 • Radiotherapie - Prioriteringsdashboard
 • Hyperbare zuurstoftherapie in HiX
 • Klinimetrie grafisch
 • Wondregistratie in HiX Mobile Verpleegkundige
 • HiX Datawarehouse – Specialisme productiedashboard
 • Los uitvoeringsverzoek versturen in HiX
 • Integratie echocardiografie in HiX
 • ​Verpleegkundige anamnese op Zorgportaal
 • Botuline
 • HiX Datawarehouse – Kubus 'Tumorregistratie'


Editie februari 2022

Onderwerpen in deze editie:

 • Pacemakerkoppeling
 • Batchgewijze VTGM
 • Acute zorgverwijzing
 • HiX Mobile Verpleegkundige: favoriet maken van patiënten
 • Specialisme productiedashboard
 • Verbeterde rule 'Antibiotica IV/orale switch'
 • Papierloos werken in de apotheek
 • Weergave longfunctie-uitslagen in consult
 • Gestructureerde weergave van de microbiologische uitslagen
 • Behandelplannen en activiteiten relatief plannen
 • Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK)
 • HiX over twee beeldschermen


Editie oktober 2022

Onderwerpen in deze editie:

 • Voorgeschiedenis kopiëren en plakken
 • ECG-viewer: ECG's bekijken, vergelijken en meten
 • HiX Datawarehouse – Dashboard klinisch medicatieverbruik
 • ​Digitale gegevensuitwisseling - verwijzen
 • ​MDO aanmelden vanuit CS-Consultregistratie
 • SBAR-overdracht
 • ​HiX Mobile: Integratie MS Teams
 • HiX koppelen aan centraal beeld archief (VNA)
 • Behandelbeperking via CS-Consultregistratie
 • Epicurve
 • Reumatologie: Voorbereiding eerste consult
 • ​HiX Datawarehouse – Een antwoord op uw vraag!
 • ​Test protocollen voor CS-Steriel
 • ​Sneltoetsen: bespaar tijd en gebruik HiX slimmer!


Editie juni 2021

Onderwerpen in deze editie:

 • Vernieuwde bibliotheek (consultregistratie)
 • Behandelbeperking dashboard
 • Grafische weergave labuitslagen
 • Contrastcontrole bij de radiologieaanvraag
 • Groeicurves
 • Anesthesiebeloop
 • Mohs-operaties in HiX
 • Stopmomenten dashboard
 • Nieuwe vragenlijst radiologieaanvraag
 • Epicurve
 • MDR: Risicoklassen in de standaard content
 • NOG Cataract Kwaliteitsregistratie
 • Cardiovasculair risicomanagement: FH-tool


Editie maart 2021

Onderwerpen in deze editie:

 • Cardiologie suite
 • Zorgportaal - toestemmingsregistratie
 • Obstetrie overdracht
 • PDMS lenge en gewicht in beeld
 • Verpleegkundde - prestatie indicatoren
 • HiX Datawarehouse Verzending brieven dashboard
 • Mobile verpleegkunde - vochtregistratie
 • Verkorte aanvraag opname
 • PDMS SBAR
 • Complicatie registratie bij CAG en cardiale interventies
 • Triage van operaties
 • Zorgportaal - Multimedia viewer
 • Patient vaccinaties NL


Editie november 2020

Onderwerpen in deze editie:

 • Online inchecken (Zorgportaal)
 • (Sub)specialisme in consultformulier
 • Kubus Endoscopie (DWH 2.0)
 • Dialyse in HiX
 • PDMS: invoeren externe en transcutane bilirubinewaarden
 • Kubus Goederenstromen en voorraad (DWH 2.0)
 • Updaten Inclusielijst LIR
 • Diabetesformulier
 • Claims en compatibele netten
 • IM Medical (DWH 2.0)
 • Gezag op het Voorblad
 • Overzicht 'Overleden patiënten'


Editie september 2020

Onderwerpen in deze editie:

 • Cardiale imaging
 • Dashboard 'Vitale parameters /EWS-overzicht'
 • Kubus GGZ Productie
 • Verloop foutendashboard
 • Artikelvervanging
 • Longgeneeskunde Tijdlijn
 • Multimedia-inzage in HiX Mobile
 • Lijstsjablonen bij metingen en activiteiten
 • Dutch Paediatric Early Warning Score (PEWS)
 • HiX-oplossingen COVID-19


Editie juni 2020

Onderwerpen in deze editie:

 • HiX-oplossingen COVID-19
 • Transmurale uitwisseling en patiënttoestemming
 • SEH: Jones Dependency Tool (JDT)
 • Spreekuurvoorbereiding
 • Radiotherapiedossier
 • ECG's bekijken, vergelijken en meten
 • Epilepsie aanvalsregistratie
 • Medicatieverificatie
 • Zoeken in de Naslag
 • ZIN Transparantiekalender 2020
 • Scannen ter bevordering van een veiliger toedienproces
 • Verloop retourinformatiedashboard


Editie maart 2020

Onderwerpen in deze editie:

 • Besmettingsrisico
 • Dashboard 'Apotheek voorraadbeheer'
 • DATO-aanlevering
 • Familiegesprek
 • Dashboard 'IGJ Basisset 2020'
 • Widget 'Implantaten'
 • KNO – Complicatieregistratie bij operaties
 • Moedermelk scannen
 • Ontslaggericht werken
 • Preoperatieve screening – Gezondheidsvragenlijst
 • Mammadossier – Nieuwe stijl


Editie november 2019

Onderwerpen in deze editie:

 • Nieuwe klinische order ICC
 • Bariatrie: Gewrichtscurves TWL
 • NZa wachttijdendashboard (datawarehouse 2.0)
 • Registreren Early Warning Score
 • Familiaire hypercholesterolemie
 • Fractuurpreventie
 • Opname-indicatorendashboard (datawarehouse 2.0)
 • Gestandaardiseerde longfunctiekoppeling
 • Reumatologie - Injecties
 • Urologie - Plasdagboek


Editie september 2019

Onderwerpen in deze editie:

 • Tijdlijn: ziekteactiviteit Reumatologie
 • Patiëntenportaal Endoscopie
 • Verrichtingen partusverslag
 • Oncologie-overzicht Dermatologie
 • Hyperbare geneeskunde
 • Klinisch patiëntenportaal


Editie maart 2019

Onderwerpen in deze editie:

 • Ziektelastmeter COPD
 • Toegangsniveaus
 • Verkorte Operatiewerksetting
 • Tijdlijn 'Lab-Metingen-Medicatie'
 • Visiteblad