De klinische order 'ICC/Medebehandeling' is eenvoudiger gemaakt. Het is nu mogelijk om de verslaglegging via de consultregistratie uit te voeren. Hierdoor kan het beleid gemakkelijker worden uitgezet vanuit het ICC/Medebehandelingsverslag en heeft de gebruiker beschikking over zijn of haar eigen bouwstenen. Daarnaast kan ook vanuit de order het consult van de medebehandeling worden geregistreerd, zodat de verrichtingen automatisch worden aangemaakt. Tevens is de voorvulling van het veld 'Traject' een stuk intuïtiever geworden.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

De feature is te gebruiken door alle zorgverleners die in ICC/Medebehandeling geroepen kunnen worden.

 

 

Afbeelding 1: De knoppen die worden aangeboden als de order is geselecteerd.

 

Afbeelding 2: Het invullen van het ICC-verslag in het consultformulier.


Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

Deze feature staat in HiX 6.1 niet standaard aan. De feature kan aangezet worden door de instructies uit de releasenotes van Modi 128727 en 128728 op te volgen.

Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

Via Modi 128727 en 128728 is de nieuwe klinische ICC/Medebehandeling beschikbaar gemaakt.

Deze feature is alleen beschikbaar voor zorginstellingen die gebruikmaken van Consult 2.0 (CS-Consultregistratie).