De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schrijft voor dat zorginstellingen en behandelklinieken maandelijks een overzicht van de wachttijden voor behandelingen (per vestigingslocatie) op hun website dienen te publiceren en aanleveren aan de NZa. Met de toevoeging van de rapportage 'NZa wachttijden behandelingen' (binnen het nieuwe onderwerp 'NZa wachttijden') wordt deze publicatie en aanlevering sterk vereenvoudigd.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

De nieuwe mogelijkheden die het dashboard biedt zijn vooral interessant voor de medewerkers in uw zorginstelling die betrokken zijn bij kwaliteit en veiligheid, de OK-manager en de Applicatiebeheerder OK.


Afbeelding: Hoofdpagina NZa wachttijden behandelingen.

Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

In dit dashboard worden de wachttijden van de behandelingen berekend en getoond in een format dat gebruikt kan worden om de aanlevering van de behandelingen aan de NZa te doen. Tevens kan deze informatie gebruikt worden om de wachttijden op de website van uw zorginstelling te publiceren.

De hoofdpagina biedt de mogelijkheid om voor een bepaalde peilmaand de wachttijdbepaling op te halen zoals gevraagd door de NZa. Deze pagina biedt verschillende analysemogelijkheden, opties om door te klikken en de mogelijkheid om te exporteren naar Excel zodat de informatie verwerkt kan worden voor aanlevering.


Welke Modi’s en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

Via Modi 125758 en Sif 109699 zijn de aanpassingen van het dashboard 'NZa wachttijden behandelingen' uitgeleverd. Het dashboard is beschikbaar in het hoofdmenu bij 'Datawarehouse 2.0' en is gekoppeld aan het standaard Datawarehouse-profiel 'DWHRAP2', zodat de zorginstelling deze eenvoudig beschikbaar kan stellen aan de gewenste eindgebruikers.