De Early Warning Score (EWS) is een methode om aan de hand van een aantal vitale functies de toestand van de patiënt snel te beoordelen. Verpleegkundigen in een zorginstelling moeten deze score minimaal drie keer per dag invullen. Eerst werd de EWS via een aparte vragenlijst ingevoerd. Vanuit de gebruikersgroep Verpleegkunde kwam de wens om de EWS samen te voegen met de algemene metingen, zodat alle verpleegkundige metingen in één vragenlijst ingevuld kunnen worden. Bovendien is deze feature beschikbaar in HiX Mobile Verpleegkunde.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

Deze feature was een grote wens onder verpleegkundigen die de EWS registreren en is voor hen ontwikkeld.

 


Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

Het invoeren van metingen door de verpleegkundige is dankzij deze feature gemakkelijker en efficiënter. Er is nu maar één lijst waarin de verpleegkundige alle metingen kan invoeren. Daarnaast is HiX Mobile Verpleegkunde nog efficiënter: de metingen kunnen aan bed worden ingevoerd in HiX, zonder een zware COW mee te slepen.


Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

- Sifs 115319/115320/114906/114907/116111 zijn uitgeleverd om de werking van vraagtypes en parameters mogelijk te maken via de HAS voor Mobile.

- Via Modi 126480 & 126479 is de dataset voor de smaak van de EWS uitgeleverd en zijn nieuwe orders voor het activiteitenplan beschikbaar gemaakt. Middels modi 121525 worden de juiste parameters uit het verleden getoond.

De nieuwe manier van het registreren van de EWS is beschikbaar in HiX voor alle zorginstellingen die gebruikmaken van de standaard content en beschikbaar in HiX Mobile Verpleegkunde voor alle zorginstellingen met HiX Mobile.