Een botbreuk bij een 50-plusser is een duidelijk signaal dat er mogelijk sprake is van osteoporose. Nader onderzoek bij de eerste fractuur is dan ook belangrijk, onder andere om een volgende fractuur te voorkomen. Met behulp van het samengestelde formulier 'Fractuurpreventie' is het mogelijk om inzicht te verkrijgen in een patiëntenpopulatie die ouder is dan 50 jaar en een recente fractuur heeft doorgemaakt. Per patiënt kan een fractuurpreventietraject worden gestart en gemonitord. Bovendien kan de huidige status van het traject en de onderdelen daarvan worden ingezien. Tot slot kan de afhandeling van het traject worden bekeken.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

Deze feature is beschikbaar voor artsen, verpleegkundigen en polimedewerkers binnen uw zorginstelling die zich bezighouden met het fractuurpreventietraject.

 


Afbeelding: Het samengestelde formulier 'Fractuurpreventie'.

Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

Dankzij deze feature hoeven patiënten die voor fractuurpreventie in aanmerking komen niet handmatig opgezocht te worden in HiX. Het samengestelde formulier genereert automatisch een lijst van deze patiënten, waarbij het tevens voorziet in het opvolgen, monitoren en afhandelen.

Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

De aanpassingen zijn uitgeleverd met:

- Modi 82220: het beschikbaar maken van het samengestelde formulier 'Fractuurprevenie'

- Modi 124357: het ondersteunen van meerdere workflows door ziekenhuisspecifieke inrichting mogelijk te mken

- Modi 128902: het toevoegen van een hyperlink naar de website waar de FRAX-berekening kan worden uitgevoerd

Deze feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen met als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (CS-Consultregistratie).