De meeste zorginstellingen met een koppeling voor longfunctie gebruiken alleen een PDF-koppeling. Enkele zorginstellingen hebben een unieke koppeling met een eigen set van metingenparameters. Samen met Vyaire (leverancier van longfunctiesoftware) en een aantal longartsen uit diverse zorginstellingen is een nieuwe koppeling ontwikkeld met een standaard set metingenparameters. Zo kunnen alle zorginstellingen gebruikmaken van dezelfde set aan parameters en hebben rapportages over de longfunctie hetzelfde format. Dankzij gestandaardiseerde parameters is er bovendien meer ontwikkeling mogelijk binnen het longgeneeskundedossier, zoals een tijdlijn en het gebruik van parameters in consulten en brieven.


De gestandaardiseerde set bestaat uit ruim 500 metingenparameters. In het gecombineerde scherm 'Longfunctie onderzoeken' worden de PRE- en POST-waarden naast elkaar getoond. Vanuit dit venster kan het bijbehorende PDF-document worden geopend via de regel 'Report'.


Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

Deze koppeling is bedoeld voor longartsen, verpleegkundig specialisten en longfunctielaboranten.Let op: In dit screenshot is een voorbeeld-PDF gebruikt; deze metingen worden niet getoond in het metingenscherm.

Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

De ontwikkelde gestandaardiseerde parameters vormen de standaardmetingen en vanuit deze metingen worden de verdere ontwikkelingen in het longgeneeskundedossier gedaan. Dankzij deze koppeling hoeven metingen niet meer handmatig in HiX te worden ingevoerd en daardoor neemt de kans op fouten af.

Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

Middels modi 127048, 127210, 130785 en 132358 zijn de parameters en gecombineerde metingenschermen aangemaakt.

Om gebruik te kunnen maken van deze koppeling dient u contact op te nemen met uw accountmanager.