Uw financiële zorgadministratie wordt volledig ondersteund door elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Uw zorginstelling beschikt over de meest volledige én efficiënte oplossing voor de financiële afhandeling van de geboden zorg. Ingebouwde controlemiddelen zorgen daarbij voor optimale en zekergestelde declaratieprocessen, met een minimum aan registratiedruk.

Financiële zorgadministratie en actuele facturatiestandaarden

ChipSoft ondersteunt de financiële zorgadministratie van ziekenhuiszorg, zorg in klinieken, psychiatrische zorg, verpleegzorg, eerstelijnszorg (huisartsen/HAP), apotheken, thuiszorg en paramedische zorg. Doordat de volledige financiële zorgadministratie is ingericht op de Nederlandse processen, wet- en regelgeving, voldoen zorginstellingen met HiX automatisch aan de actuele facturatiestandaarden. Bovendien beschikken zij over een veelvoud aan intelligente functionaliteiten om de declaratiestromen voor geleverde zorg te optimaliseren.

Vroegtijdig inzicht

Door de groeiende druk op liquiditeit en vroegtijdig onderhandelen met onder andere zorgverzekeraars en gemeenten, hebben veel zorginstellingen de behoefte om, nog voordat er definitief gedeclareerd wordt, inzicht te verkrijgen in de te verwachten resultaten. Onze software maakt het mogelijk dit op ieder gewenst moment inzichtelijk te maken. Zo kan gebruikgemaakt worden van de volledige geïntegreerde pre-grouper, waarmee voor aanlevering aan de landelijke grouper al inzichtelijk kan worden gemaakt tot welke zorgproducten een declaratieset zal leiden. Hierdoor komen ziekenhuizen niet voor verrassingen te staan. Wij hebben daarnaast een Horizontaal Toezicht-tool ontwikkeld om de rechtmatigheid van declaraties in de processen via HiX aantoonbaar te maken.

Registratiedruk verlagen met het elektronisch patiéntendossier

Elektronisch patiëntendossier HiX helpt bovendien de registratiedruk voor zorgverleners te verlagen. Door automatisch gegevens af te leiden die relevant zijn voor de financiële afhandeling, hoeven zorgverleners niet actief op zoek naar deze informatie. Ingebouwde controleslagen zorgen er bovendien voor dat er geen gegevens worden 'vergeten'. Op deze manier kan tijdig, juist en volledig gedeclareerd worden, zodat uw financiële zorgadministratie altijd up-to-date is.

Wet- en regelgeving

Naast financiële zorgadministratie denken wij ook op het gebied van wet- en regelgeving actief mee. Door intensief samen te werken met landelijke organisaties, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zijn naderende veranderingen vroegtijdig bekend. Zijn er wetswijzigingen op komst, dan incorporeert ChipSoft de nieuwe situatie middels een update in de software, zodat zorginstellingen hier meteen over beschikken zodra de wijziging van kracht is. Ook wijzigingen die gerelateerd zijn aan de wet- en regelgeving, verwerkt ChipSoft actief in de software. Denk hierbij aan aanpassingen aan DBC Services, VECOZO Machtigingenportaal, Vektis-declaratiestandaarden, OHW Grouper, et cetera. Hiermee neemt ChipSoft uw zorgen omtrent het declaratieproces weg en kunt u zich als zorginstelling volledig richten op het zorgproces.

Ruim 30 jaar ervaring

ChipSoft heeft ruim 30 jaar ervaring met het automatiseren van declaratiestromen. Dat begon met de declaratie van verrichtingen, daarna van Diagnose-Behandelcombinaties (DBC's) en op fit moment ondersteunt ChipSoft de DBC's Op weg naar Transparantie (DOT). Om ook de samenwerking in de keten optimaal te ondersteunen, zijn uiteraard ook de declaratiestromen voor onder meer de kraamzorg, eerstelijns verloskunde, eerstelijns paramedische zorg, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en thuiszorg volledig geïntegreerd in de software. Zo is het voor de thuiszorg niet alleen mogelijk om op basis van geregistreerde minuten te declareren, maar ook op basis van zogenaamde arrangementen om de registratielast van de zorgverleners te verminderen. Dit alles uiteraard conform de geldende wet- en regelgeving.

Stroomlijnen financiële processen

De concurrentie tussen zorginstellingen neemt sterk toe. Het is daarom cruciaal dat zorginstellingen geen vergoedingen mislopen en dat processen zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingericht. Daar komt bij dat wet- en regelgeving in de zorgsector voortdurend veranderen. Hoe prettig zou het dan zijn als u als organisatie zeker weet dat u alles declareert én iedere (wets)aanpassing automatisch in uw software wordt ingebouwd? Veel ziekenhuizen ervaren dit als zeer prettig en werken inmiddels met ons samen om de financiële afhandeling te optimaliseren. Als partner helpen wij graag ook uw zorginstelling om alle financiële processen te stroomlijnen. Zo heeft uw zorginstelling zijn financiële zorgadministratie altijd op orde.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.