Onze mHealth (Mobile Health) oplossingen bieden zorgprofessionals ongekende mogelijkheden en flexibiliteit wat betreft het uitvoeren van hun werkzaamheden. HiX Mobile Thuiszorg is een gebruiksvriendelijke app voor wijkverpleegkundigen om direct aan de bron hun registraties vast te leggen en relevante gegevens in te zien.


Flexibel met mHealth

HiX Mobile toont realtime de wijzigingen in de planning, waardoor de zorgverlener altijd naar de juiste cliënt rijdt. Op het moment dat een cliëntbezoek uitvalt, bijvoorbeeld door een opname in het ziekenhuis, wordt dit direct in de app verwerkt. Doordat de app ook een goed overzicht geeft van de routes van directe collega’s, ziet de zorgcoördinator direct welke zorg geleverd is en waar gaten dreigen te vallen in de planning. Bovendien kan de wijkverpleegkundige afspraken eenvoudig overnemen in de app. Zo ondersteunt mHealth optimaal in het flexibel inspelen op situaties.


Directe inzage en invoer

De app geeft thuiszorgmedewerkers toegang tot relevante gegevens van hun cliënt. Denk hierbij aan adres, aandachtspunten, verpleegproblemen, en ook het activiteitenplan. Daarnaast is het mogelijk om activiteiten af te vinken en metingen te registreren. Doordat alle gegevens op het moment van zorg wordt vastgelegd, is de kans op foutieve registraties en facturatie maximaal gereduceerd. Dit is een groot voordeel van mHealth.


Ook offline

Thuiszorgmedewerkers werken regelmatig in buitengebieden of woningen met slechte internetdekking. HiX Mobile Thuiszorg is dusdanig opgezet, dat de medewerkers ook hier hun werk goed kunnen blijven uitvoeren. De gegevens van hun cliënten blijven beschikbaar en de registraties die zij offline invoeren, kunnen zij eenvoudig uploaden naar het EPD op het moment dat ze weer toegang hebben tot internet.


Uw voordelen

  • Realtime inzage in planning
  • Afspraken, activiteitenplan en patiëntgegevens overal beschikbaar
  • Soepel overdrachten
  • Offline te gebruiken


Meer weten?

Bekijk ook onze andere HiX Mobile oplossingen voor mhealth. Of lees meer over HiX voor de verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en thuiszorg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.