​Resourceplanning in elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX maakt het mogelijk om diverse planprocessen van begin tot eind te ondersteunen. Het geeft ten alle tijden inzage in de actuele bezetting en de beschikbaarheid van resources en is bovendien volledig geïntegreerd met uw EPD. Dit samen zorgt ervoor dat beschikbare resources optimaal benut kunnen worden binnen uw zorginstelling.

 

Flexibiliteit in rasteren van programma's in het elektronisch patiëntendossier

Door gebruik te maken van resourceplanning kunnen op een eenduidige manier roosters voor de kliniek, polikliniek en operatiekamers gemaakt en onderhouden worden. Deze roosters kunnen flexibel worden ingezet. Zo zijn er volop mogelijkheden in het elektronisch patiëntendossier (EPD) voor het rasteren van uw planning voor specifieke ingrepen of het werken met een gestapelde planning.

 

Geïntegreerde planengine voor opname, operatie en agenda afspraken

Wachtlijst beheer en planning worden vereenvoudigd door middel van bezettingsinformatie en het geautomatiseerd zoeken naar beschikbare plekken. Door de verschillende overzichten is het eenvoudig om snel een beeld te krijgen van de actuele situatie en de toekomstige planning. Op deze wijze kunnen eenvoudig gecombineerde afspraken, functieonderzoeken, snijdende opnames en beschouwende opnames worden ingepland.  Dit bespaart tijd en maakt het makkelijk om optimaal gebruik te maken van de beschikbare resources.

 

Inzage in beschikbaarheid van resources

Bij het plannen moet rekening gehouden worden met de beschikbaarheid van onder andere locaties, materialen, apparatuur en personeel. Doordat tijdens het plannen claims worden gelegd op deze resources is het mogelijk om inzicht te geven in de beschikbaarheid van deze resources. Er zijn in HiX diverse overzichten die deze informatie inzichtelijk maken. Daarnaast kan er gewerkt worden met signaleringen indien er knelpunten in de planning ontstaan. Tot slot is het voor behandelaren mogelijk om op een gecombineerde wijze hun persoonlijke agenda weer te geven.

 

Voordelen

  • Flexibel roosteren
  • Efficiënt en geïntegreerd plannen
  • Altijd zicht op de beschikbaarheid van resources