HiX optimaliseert de werkprocessen binnen de Centrale Sterilisatieafdeling (CSA) en zorgt continu voor een actuele inzage in de beschikbare resources van uw zorginstelling.

Reinigingsproces binnen HiX

HiX biedt ondersteuning tijdens het gehele reinigingsproces op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA). Het geeft de mogelijkheid om elke beweging van zowel instrumenten netten als los instrumentarium te registreren,  de uitgevoerde handelingen per procesrun vast te leggen en een systematische geheugensteun voor de medewerkers te bieden aan de hand van multimedia en protocollen. Vanuit hygiënisch oogpunt zijn al deze stappen uiteraard te registreren middels handheld barcodescanners.

Het UMC Utrecht heeft een zeer innovatieve sterilisatieafdeling geopend. In een nieuw gebouw is het sterilisatieproces volledig vernieuwd en ondersteund door HiX. Bekijk hieronder de video over dit proces:

 


HiX verschaft de CSA-medewerkers en de OK-medewerkers 24/7 een actueel beeld van de huidige locatie en een volledig gedekte track and trace van elk instrumentennet of los instrumentarium.  Door het gebruik van HiX ontstaat een betrouwbaar overzicht van de beschikbare resources binnen uw zorginstelling, waardoor planningen van operaties eenvoudiger te realiseren zijn en de prioriteit van de processen binnen de CSA kunnen worden geoptimaliseerd. Uiteraard is bovenstaande ondersteuning ook volledig toe te passen binnen de Centrale Scopen Reiniging (CSR).

Eenvoudige registratie door koppeling tussen machines en HiX

Door gebruik te maken van de optie om de machines van de CSA en/of CSR te koppelen met HiX, wordt een betrouwbare registratie gerealiseerd. Middels deze koppeling worden de gegevens van de betreffende procesrun en de daarbij behorende procesgrafieken vanuit de machines doorgestuurd naar HiX. Op deze manier wordt alle informatie automatisch overgenomen, waarna de registratie in een keer kan worden ingezien en afgehandeld.

Datums t.b.v. gebruik worden automatisch gegenereerd

Wanneer het reinigingsproces van de CSA en/of CSR wordt geregistreerd in HiX zullen respectievelijk de steriel-tot datum (netten en instrumenten) en de gedesinfecteerd-tot datum (scopen) automatisch worden opgehoogd door uitgeprogrammeerde berekeningen. Tijdens de registratie van deze netten en scopen zal op bovenstaande datums worden gecontroleerd en waar nodig een melding en/of blokkering opkomen om te voorkomen dat foutieve registraties worden toegepast. Op deze manier wordt de kans op foutieve registraties dus verkleind en de patiëntveiligheid daarmee verhoogd. Gemaakte registraties kunnen bovendien middels beschikbare overzichten eenvoudig worden ingezien.

Voordelen

  • 24/7 track en trace beschikbaar

  • Actueel inzicht in beschikbaarheid van resources

  • Betere prioritering van CSA processen

  • Koppeling met HiX vermindert registratielast

  • Hoge patiëntveiligheid door automatische datumberekeningen


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.