Zorgverleners binnen de afdeling Radiotherapie worden optimaal ondersteund met een EPD dat de gehele workflow vanuit het EPD aanstuurt. HiX faciliteert hierin.

Workflow aangestuurd vanuit EPD

Doordat het EPD voor de radiotherapie de gehele workflow aanstuurt, ontstaat er een helder overzicht van de volledige radiotherapiebehandeling. Vanuit het EPD of via een multidisciplinair overleg (MDO) kan de patiënt direct worden aangemeld voor radiotherapie. De radiotherapeut kiest in HiX vervolgens een vooraf gedefinieerde behandeling die geschikt is voor de patiënt en kan deze eventueel nog finetunen. Na het bepalen van de juiste behandeling start het voorbereidingsproces. Ook dit ondersteunt het EPD. Het secretariaat heeft gebruiksvriendelijke tools om de gehele behandeling in te plannen, inclusief de bestralingsreeks.


Met HiX als EPD voor de radiotherapie ondervinden radiotherapeuten en andere zorgverleners in het radiotherapieproces optimale ondersteuning bij hun werkzaamheden. Doordat de consultvoering, het patiëntendossier en de behandeling onderdeel uitmaken van één geïntegreerd dossier, hebben alle disciplines meer overzicht. Daarnaast zijn er integratiemogelijkheden met externe deelsystemen, zodat alle (bestralings)waardes onderdeel uitmaken van HiX.

 

"HiX biedt een oplossing waar iedere oncologische afdeling blij van wordt." - Radiotherapeut-oncoloog Dorien Haverkort van Radiotherapiegroep

 

Tijdwinst door flexibele sjablonen

Het behandelplan rondom de radiotherapie bestaat meestal uit vier fases: de aanmeldfase, de voorbereidingsfase, de behandelfase en de follow-up-fase. Omdat protocollen vaak voor meerdere patiënten inzetbaar zijn, kunnen zorginstellingen gebruikmaken van verschillende behandelplansjablonen, zodat dezelfde protocollen bij meerdere patiënten ingezet kunnen worden. Op deze manier is er sprake van eenmalige registratie en meervoudig gebruik en kan elk ziekenhuis zijn eigen protocollen standaardiseren in het EPD.
Het behandelplan voor de radiotherapie biedt de flexibiliteit om per patiënt af te wijken, indien de medische situatie hierom vraagt. Deze standaardisatie scheelt in de registratielast en zorgt voor heldere rapportages over de uitgevoerde behandelingen. De registratielast vermindert ook doordat de DICA-aanleveringen worden voorgevuld op basis van eerdere registraties in het dossier.

Poliklinische en klinische ondersteuning

Het EPD voor radiotherapie beschikt over duidelijke registratieformulieren voor contactmomenten en besprekingen in zowel de poliklinische als de klinische setting. Om alle verschillende rollen binnen de radiotherapie te ondersteunen bij hun verslaglegging zijn er voorgedefinieerde invulformulieren beschikbaar. Daarbij kan iedere discipline eigen standaardteksten aanmaken. Deze ondersteunen een gestructureerde consultvoering en verslaglegging. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van vrije tekstinvoer.

Informatie in bestralingsbunker

De laborant heeft de beschikking over een inroom monitor, waarop behandelinformatie en liggingsgegevens vergroot getoond worden. Zo is in de bestralingsbunker direct alle benodigde informatie in te zien. Daarnaast is vanuit dit scherm ook andere informatie over de behandeling snel inzichtelijk, zoals de overdrachten tussen de verschillende rollen en de multimedia die gekoppeld is aan de behandeling. De gegevens over de bestraling komen terug in het EPD, zodat de arts bijvoorbeeld tijdens controleafspraken alles vanuit één systeem kan inzien.

Overzichtelijke resultaten

De resultaten van de onderzoeken, verkregen vanuit verschillende bronnen, kunnen worden beargumenteerd onder het aanvullend onderzoek. Hierbij worden enkel de conclusie en de interpretatie van de onderzoekaanvrager vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat de resultaten beknopt en overzichtelijk in het EPD voor radiotherapie staan en dat ze gemakkelijk zijn na te slaan voor het vaststellen van het beleid.

"Ondersteuning van diagnostiek en behandeling"

Eind vorig jaar ging de afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC volledig live met HiX voor radiotherapie. Eerder ging Radiotherapiegroep Arnhem hen al voor. Karin Mondriaan van Radiotherapiegroep: "Met HiX zetten wij een substantiële stap naar een geïntegreerde informatievoorziening, die optimale ondersteuning biedt voor het gehele diagnostiek- en behandelproces dat onze patiënten doorlopen, inclusief de administratieve en financiële afhandeling en het vastleggen van relevante kwaliteits- en stuurinformatie."

Voordelen

  • Alle informatie in één EPD

  • Eigen view voor iedere rol

  • Aansturing van gehele workflow

  • Eenmalige registratie, meervoudig gebruik van gegevens

  • Minimale registratielast

  • Integratie van gegevens uit externe apparatuur

 

Webinars & FAQ Radiotherapiegroep

Bekijk een aantal interessante webinars terug van Radiotherapiegroep of lees de FAQ's.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.