Middels zorgportaal wordt online het medisch dossier inzien mogelijk door patiënten en externe zorgverleners. Ook biedt zorgportaal de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling middels het transmurale portaal. Daarnaast zijn de zelfservicekiosken ook onderdeel van zorgportaal. Met deze aanmeldzuil kan een patiënt zich aanmelden voor zijn bezoek. Zorgportaal is geïntegreerd met elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX, hangt aan dezelfde database als HiX en toont dus ook de gegevens die bekend zijn in HiX. Hieronder worden de verschillende portalen kort beschreven.


Patiëntenportaal

Met het patiëntenportaal maakt u de patiënt op een gebruiksvriendelijke manier deelgenoot van zijn eigen zorgtraject. Denk aan online afspraken maken, medisch dossier inzien, eConsults met de arts, meetwaarden invullen, dagboeken bijhouden en voorlichtingsmateriaal dat is afgestemd op de situatie van de patiënt. Tegelijkertijd is het patiëntenportaal geïntergreerd in elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX.


Zelfservicekiosk: dé aanmeldzuil voor de zorg

De Zelfservicekiosk is dé innovatieve aanmeldzuil om de doorstroming van de inloop in uw zorginstelling te optimaliseren en de basale patiëntgegevens up-to-date te houden. Efficiënt voor u en een prettige service voor uw patiënt. 


Ketenzorgportaal

HiX kent een ketenzorgportaal voor ketenpartners. Dit betreft een "webview" op het dossier, ofwel een pagina waarin andere zorgverleners patiëntinformatie kunnen toevoegen. Dergelijke patiëntinformatie zal vervolgens inzichtelijk zijn in het patiëntendossier in HiX, onder een aparte categorie. Zo heeft de huisarts altijd alle relevante patiëntinformatie bij de hand. 


Zorgdomeinportaal

Het Zorgdomeinportaal binnen HiX stelt huisartsen die Zorgdomein gebruiken in staat om patiënten in een geoliede workflow te verwijzen naar het ziekenhuis. Zorgdomeinportaal ontvangt de doorverwijzingen van huisartsen die Zorgdomein gebruiken. Dit portaal controleert of de patiënt al aanwezig is in HiX.

 

Zorgverlenersportaal

Met het Zorgverlenersportaal van ChipSoft versterkt u de samenwerking tussen uw ziekenhuis en eerstelijnszorgverleners in de regio door dossierinformatie met hen te delen wanneer er een behandelrelatie is. Zo kunt u bijvoorbeeld zorgverleners uit een keten beter informeren maar ook direct laten registeren.


Transmurale zorg met transmuraal portaal

Transmurale zorg wordt steeds meer de norm. Via het Transmuraal Portaal kunnen artsen op gebruiksvriendelijke en veilige wijze het gehele zorgverlenersportaal en daarmee het medisch dossier inzien van een ander ziekenhuis, inclusief de PACS-beelden. Dit doen zij vanuit hun eigen vertrouwde HiX-omgeving.

 

Meer weten?

Neem een kijkje op de productpagina's of neem contact op met communicatie@chipsoft.nl.