Wanneer een patiënt met de ambulance of via de huisartsenpost binnenkomt op een spoedafdeling, moet die afdeling de zorg snel en juist kunnen voorzetten. Daarvoor is het belangrijk dat de spoedafdeling onder andere kan beschikken over alle gegevens die al vóór binnenkomst zijn vastgelegd. Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX faciliteert dit op een innovatieve manier, gebruikmakend van ordering.

Acute zorgverwijzing in EPD HiX

De acute zorgverwijzing in EPD HiX is een digitale verbinding tussen de ambulancedienst/huisartsenpost en de spoedafdeling van een ziekenhuis die gebaseerd is op de nieuwste standaarden. Door hierbij gebruik te maken van ordering, kan er flexibel met de verwijzing worden omgegaan. Bij binnenkomst van de zorgverwijzing kan de SEH deze direct  accorderen in het EPD, waarmee het direct beschikt over alle registraties in het voortraject en het volledige dossier van de patiënt. Maar de afdeling kan de acute doorverwijzing ook in zijn geheel doorzetten naar een andere afdeling, bijvoorbeeld de eerste hart hulp, wanneer de situatie erom vraagt. Deze afdeling beschikt dan direct over dezelfde informatie, zonder dat gegevens opnieuw handmatig geregistreerd hoeven worden.

Standaard van Nictiz

De acute zorgverwijzing is gebaseerd op de nieuwste standaard van Nictiz. De oplossing zorgt ervoor dat de spoedafdeling direct in het EPD ziet waar een patiënt vandaan komt en welke informatie er al in de ambulance of op de huisartsenpost is geregistreerd, inclusief de multimediadocumenten en metingen, zoals ECG's. Daarnaast werken we aan de terugkoppeling vanuit de SEH, om de juiste patiënt te kunnen identificeren of feedback voor kwaliteitsdoeleinden te kunnen gebruiken.

Ook de spoedzorg optimaliseren?

Inmiddels maken meerdere ziekenhuizen gebruik van de acute zorgverwijzing. Wilt u de spoedzorg binnen uw zorginstelling ook optimaliseren via de acute zorgverwijzing in het EPD HiX? Neem dan contact met ons op via communicatie@chipsoft.nl