​Na een hartoperatie is een zorgvuldige revalidatie essentieel. Eén verkeerde inschatting kan het gehele revalidatieproces ondermijnen. Het is dus zaak risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. Steeds meer zorgverleners zetten hiervoor onze oplossing in: het elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Onze software ondersteunt bij het bepalen van de juiste revalidatie en begeleidt het totale proces. Het resultaat: efficiënt werkende zorgverleners en hartpatiënten die zorg op maat ontvangen.


Hartrevalidatie in elektronisch patiëntendossier HiX

HiX – het allesomvattende ZIS/EPD van ChipSoft – stroomlijnt het totale hartrevalidatieproces. Doordat deze revalidatie-oplossing deel uitmaakt van het EPD, beschikt elke behandelaar over hetzelfde, actuele totaaloverzicht van de patiënt en zijn traject. Met name bij een multidisciplinair vakgebied als hartrevalidatie biedt dat grote voordelen.

 

Alles digitaal beschikbaar

Onze oplossing biedt optimale ondersteuning voor het MDO (multidisciplinair overleg), waardoor alle disciplines rond de hartpatiënt nóg intensiever met elkaar samenwerken. Alle behandelaars van de hartpatiënt werken gegarandeerd met dezelfde (actuele) gegevens. Elk verslag, ieder doel en alle foto’s, conclusies, lab-uitslagen en voorgeschreven medicatie; na eenmalige invoer is alles digitaal beschikbaar voor elke zorgverlener die een behandelrelatie heeft met de patiënt. Kortom: eenmalige registratie aan de bron, meervoudig gebruik. Het revalidatietraject is in elke fase exact afgestemd op de specifieke behoeften die de behandelaar op dát moment heeft. Dit varieert van het afnemen van het intakegesprek tot het opstellen of aanpassen van het revalidatieprogramma. Met elektronisch patiëntendossier HiX ondervindt iedere afdeling en elke discipline optimale steun tijdens de werkzaamheden.

 

Beslisondersteuning

Elke patiënt heeft behoefte aan een ander type hartrevalidatie. HiX helpt om elk revalidatietraject optimaal af te stemmen op de patiënt en zijn situatie. Aan de hand van gegevens die behandelaars registreren, reikt elektronisch patiëntendossier HiX mogelijke beslissingen en bijbehorende vervolgacties aan. Dit betreft een (niet bindend) advies; de keuze voor het juiste traject blijft liggen bij u als behandelaar.

 

Actieve rol patiënt

Met elektronisch patiëntendossier HiX betrekt u hartpatiënten op eenvoudige wijze actief bij hun revalidatietraject. Via het patiëntenportaal kunnen ze online vragenlijsten invullen, e-Consults volgen, dagboeken bijhouden en behandelspecifieke informatie opzoeken. Dit kunnen patiënten doen in uw zorginstelling, maar ook vanuit huis, op een moment dat het hen uitkomt. Patiënten ervaren dit als een welkome service en binnen uw zorginstelling komen meer handen vrij.

 

Prestatie-indicatoren

Elektronisch patiëntendossier HiX helpt bij de (verplichte) aanlevering van diverse cijfers, scores en prestatie-indicatoren waarmee zorginstellingen bewijzen dat ze aan alle (kwaliteits)eisen voldoen. Aan de hand van metingen, antwoorden in vragenlijsten en informatie in het EPD genereert het automatisch de benodigde gegevens. Zo blijft de registratiedruk minimaal.

 

Beslisboom hartrevalidatie

Onze hartrevalidatie-oplossing is ontwikkeld conform de ‘Beslisboom Hartrevalidatie 2012’. De implementatie van deze beslisboom is gevalideerd door het CARDSS-team van de afdeling Klinische Informatiekunde van het AMC in Amsterdam. Meer dan honderd vooraf gedefinieerde, klinische scenario’s zijn met de software succesvol doorlopen. Elektronisch patiëntendossier HiX is hiermee officieel ‘geschikt voor wetenschappelijk onderzoek met de Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie.

 

Uw voordelen:

  • Op het juiste moment de juiste zorg
  • Optimale ondersteuning tijdens gehele revalidatietraject 
  • Afstemming tussen alle leden van het hartrevalidatieteam
  • Elke behandelaar heeft maximale informatie
  • Advies bij het nemen van beslissingen
  • Minimale registratiedruk: prestatie-indicatoren worden ongemerkt vastgelegd

 

Meer weten?

Lees meer over wat HiX kan betekenen voor ziekenhuizen of revalidatie of neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.