HiX (Healthcare Information eXchange) is het meest innovatieve zorginformatiesysteem/elektronisch patiëntendossier (ZIS/EPD) op de markt. Door voortdurend te vernieuwen, bieden we met HiX een totaaloplossing voor dossiervoering, workflowmanagement, zorglogistiekE-health en financiële administratie die altijd aan het begin van haar life cycle staat.

HiX voorziet alle typen zorgorganisaties van een volledig geïntegreerde digitale werkomgeving. HiX biedt een totaaloplossing aan functionaliteiten om patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen te ondersteunen, waarbij alle processen binnen één werkstroom naadloos op elkaar aansluiten. Bovendien faciliteert HiX veilige gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en betrekt patiënten sterk bij hun zorgproces. Doordat HiX inzetbaar is op vaste en mobiele devices, kunnen zorgverleners overal de gewenste informatie inzien en registreren en kunnen patiënten online bijdragen aan hun eigen zorg.

HiX en standaard content

HiX biedt rol- en taakgerichte medische standaard content voor iedere zorgprofessional. Voor iedere werksituatie krijgen artsen, verpleegkundigen en ondersteunende medewerkers op het juiste moment de relevante inzage- en registratiemogelijkheden aangereikt. Hierdoor worden zijn optimaal ondersteund gedurende hun workflows. Ingebouwde intelligentie en beslissingsondersteuning bieden daarbij de helpende hand.


Hergebruik gegevens

Door een veelvoud aan innovatieve oplossingen zorgt HiX voor een optimaal hergebruik van gegevens en voorkomt het dubbelregistraties en fouten. Aan de basis van deze voordelen ligt de registratie aan de bron, met één dossier per patiënt en één database. Elke zorgverlener beschikt dankzij deze basis over een volledig en up-to-date patiëntdossier. Relevante functionaliteiten en informatie worden voor elke zorgverlener afzonderlijk bepaald en gepresenteerd. Zo beschikt elke zorgverlener over een duidelijk beeld van de patiënt met optimale ondersteuning in het werkproces.


Verlaging registratiedruk

De zorgverlener registreert daarnaast sneller en eenvoudiger door vele verschillende ondersteuningen in HiX, zoals het gebruik van intelligente vragenlijsten, sneltoetsen, standaard en/of voorkeursantwoorden, spraakinvoer, tekeningen en vele andere handige voorkeursfunctionaliteiten. HiX verlaagt hiermee de registratiedruk in uw zorginstelling aanzienlijk en draagt tevens bij aan de patiëntveiligheid.


Workflowondersteuning

HiX zorgt voor een optimale (workflow)ondersteuning door elke zorgverlener te voorzien van relevante informatie en benodigde functionaliteiten op basis van zijn werkcontext. Hiervoor wordt onder meer op een slimme manier gekeken naar locatie, device en gebruikersprofiel. HiX weet dan ook niet alleen wat u nodig heeft in uw werkcontext, maar biedt daarbij specifieke medische inhoud per specialisme of afdeling.


Beslissingsondersteuning

HiX biedt verregaande beslissingsondersteuning waarmee zorgprotocollen en processen worden gewaarborgd. Zo wordt de zorgverlener bijvoorbeeld op basis van beslisbomen geattendeerd op cruciale zaken omtrent patiëntveiligheid. Door medische richtlijnen met dossiergegevens te combineren biedt HiX de zorgverlener de beslissingsondersteuning wanneer dat nodig is, zoals een voorstel op basis van een gestelde diagnose waarin automatisch de betreffende stappen uit de officiële richtlijn worden aangeboden. Hierbij worden de relevante medische gegevens van de patiënt direct gebruikt conform de richtlijn.

Alle essentiële zaken kunnen dan ook direct door de zorgverlener worden afgehandeld of automatisch op de achtergrond worden geregeld. Ongemerkt ondersteunt HiX de zorgverlener tevens door onder andere registraties, scores en financiële producten automatisch op de achtergrond af te leiden.


Ketenzorg

Zorgaanbieders bundelen steeds vaker hun krachten. HiX biedt hen de tools om veilig en snel ketenzorg te leveren en gegevens met elkaar en met de patiënt uit te wisselen. Daarmee faciliteren we een volledige ketenintegratie.


ZIS

Binnen het geïntegreerde ZIS van HiX legt u patiëntgegevens nauwkeurig vast, stroomlijnt u alle logistieke processen en wordt de financiële administratie volledig ondersteund door innovatieve tools. ChipSoft heeft de volledige financiële administratie binnen het ZIS/EPD ingericht op de landelijke processen, wetten en regelgeving. Hiermee voldoem zorgorganisaties niet alleen automatisch aan alle benodigde facturatiestandaarden, maar beschikken zij ook over een veelvoud aan intelligente functionaliteiten om de declaraties voor geleverde zorg te optimaliseren.


Innovatie

Bij de ontwikkeling van HiX is de nadruk gelegd op functionele en technologische innovatie. Doordat ChipSoft periodiek overstapt naar nieuwere technologie, beschikken zorginstellingen met HiX altijd over de meest innovatieve functionele mogelijkheden. Zij hebben een oplossing die altijd aan het begin van haar lifecycle staat.


Voordelen

• Optimale workflowondersteuning voor iedere gebruiker
• Voortdurende vernieuwing
• Beheervriendelijk
• Optimale veiligheid van gegevens
• Optimale financiële afhandeling


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.