De zorginnovatie neemt een vlucht. Nog niet zo lang geleden legden artsen hun bevindingen vast op papier of op briefformaat in het EPD. Door veranderende wet- en regelgeving, eisen van inspectie en de benodigde kwaliteitsregistraties zijn hier gestructureerde, digitale registraties voor in de plaats gekomen. De vernieuwde consultregistratie en de inzet van de Golden Label Method (GLM) brengen zorginnovatie nog een stap verder; door ingebouwde intelligentie legt u als arts (verplichte) registraties op een natuurlijke manier vast. Daarbij helpt het EPD door met u mee te denken.

Golden Label Method (GLM)

In de nieuwe consultvoering is de zorgvraag sturend. Bij de vernieuwde consultregistratie krijgt u op basis van die vraag vanuit alle beschikbare content, via de GLM, vervolgstappen en relevante informatie-elementen aangereikt die in het verleden belangrijk zijn gebleken bij die zorgvraag. Denk aan specifieke anamnesevragen, differentiaaldiagnoses, onderzoeken en scorelijsten.

Ook biedt de vernieuwde consultregistratie op basis van historische registraties een selectie van mogelijke diagnoses en medicatie. Vanuit die selectie kunt u snel een keuze maken. Zo krijgt u voor een patiënt met een verminderde nierfunctie een ander medicatievoorstel dan voor patiënten met een normale nierfunctie.

Zorginnovatie

De aangeboden voorstellen worden uitgebreid naarmate bij de patiënt meer specifieke kenmerken worden vastgelegd. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van ondervoeding, krijgt u als arts direct een vervolgactie aangeboden om de diëtiste in consult te vragen. HiX denkt dus met u mee, wat het registratieproces aanzienlijk versnelt. Zorginnovatie in optima forma.

Consultregistratie die aansluit op uw wensen

Maakt de juiste optie nog geen onderdeel uit van de aangeboden selectie? Dan kunt u deze zelf toevoegen aan de standaard, zodat die optie bij een volgende patiënt met dezelfde kenmerken wél direct voorhanden is. Ook nieuwe richtlijnen en orders kunnen op die manier eenvoudig worden toegevoegd. Door die flexibiliteit beschikt u altijd over een consultregistratie die optimaal aansluit op uw wensen.

Zorginnovatie met lage registratielast

In de vernieuwde consultregistratie vindt de verslaglegging ogenschijnlijk in vrije tekst plaats. In werkelijkheid slaat het EPD deze bevindingen van de arts gestructureerd op. Deze zorginnovatie heeft als groot voordeel dat de arts een lagere registratielast ervaart, gegevens beter uitwisselbaar zijn met anders zorginstellingen en dat ze in het EPD beschikbaar zijn voor managementinformatie, wetenschappelijk onderzoek en aanleveringen.

Doordat HiX ook voorziet in te personaliseren autoteksten, standaard antwoorden en sjablonen, zijn artsen zo min mogelijk tijd kwijt aan registraties. Vanuit het consultformulier kunnen zij direct orders, medicatie, metingen, zorgactiviteiten, et cetera, aan de bron vastleggen en uitzetten zonder ook maar één uitstapje te maken uit het consultformulier.

Gerichte sturing

Door gerichte sturing biedt het EPD de juiste informatie-elementen aan. Hierbij maakt HiX een selectie uit alle beschikbare content, die vervolgens overzichtelijk en specifiek voor de betreffende diagnose wordt aangeboden. Door deze zorginnovatie heeft de zorgverlener direct de passende registraties voor de specifieke diagnose of klacht voorhanden.

Door de diagnosegerichte sturing is het mogelijk om vergaande sjablonering aan te brengen in het uitzetten van orders, voorschrijven van medicatie en het uitzeten van het beleid. Dit scheelt de zorgprofessional veel werk en maakt het registratieproces eenvoudiger en efficiënter, zodat zij meer tijd hebben voor de patiënt.

Steeds intelligenter

De consultvoering wordt door deze zorginnovatie almaar intelligenter, op basis van de beschikbare informatie van de patiënt in het EPD. Zo worden er bij het vastleggen van een specifieke diagnose behandelvoorstellen getoond, waarbij de juiste informatie op het juiste moment in het behandelproces wordt aangeboden. Omdat alle registraties gebundeld zijn, is altijd duidelijk op basis van welke informatie u als arts beleid heeft uitgezet en hebben u en uw collega's u in één oogopslag helder wat de relatie is tussen klachten, uitslagen en het beleid.

Meer weten?

Wenst u meer informatie? Wij beantwoorden uw vragen graag!

Contacteer ons