HiX ondersteunt alle processen en elke zorgprofessional op de Intensive Care (IC). Het zorgt dat elke behandelaar direct over de relevante gegevens van de patiënt beschikt en biedt handige tools die de behandeling van de patiënt en de werkprocessen van zorgprofessionals stroomlijnen.


Intensive Care binnen HiX

Zorgverleners op de IC beschikken van elke patiënt over alle eerder vastgelegde gegevens. Van de voorgeschiedenis en de röntgenfoto's tot de actuele medicatie of de informatie die zojuist op de Spoedeisende Hulp is geregistreerd. Alle informatie die op de IC wordt vastgelegd, is ook direct beschikbaar voor andere behandelaars in het ziekenhuis. Dat geldt ook voor de monitoringsgegevens en toegediende medicatie, want het systeem beschikt over een geïntegreerd PDMS en volledig geïntegreerde 'closed loop' medicatie oplossing. Doordat alle relevante gegevens over de patiënt inzichtelijk en binnen handbereik zijn voor alle zorgverleners, zorgt HiX voor efficiëntere en veiligere overdracht naar andere afdelingen.

Veranderingen direct zichtbaar

Veranderingen in de situatie van een patiënt vallen direct op. Zo maken overzichtelijke grafische weergaven bijvoorbeeld inzichtelijk hoe de patiënt reageert op toegediende medicatie. Duidelijke grafieken tonen de waarden van (en relaties tussen) vitale parameters. Ook gegevens zoals allergieën, behandelplannen, dagverslagen, orders, scores, medicatie- en infuusbeleid, vochtbalansen, afdelingsoverdrachten, trends en curves zijn duidelijk zichtbaar. Door al deze informatie overzichtelijk te tonen en te combineren is snel in te zien of het uitgezette beleid aanslaat.

MDO

Het volledige en actuele overzicht van meetwaarden,  medicatie, scores, uitslagen en overige bijzonderheden over een langere periode is ideaal tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). De bevindingen van alle MDO-deelnemers worden gecombineerd getoond zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd. Doordat ook zichtbaar is hoe het eerdere beleid aanslaat, kunnen de behandelaren tijdens het MDO optimaal geïnformeerd het (vervolg)beleid bepalen.

Intelligente verslaglegging

Op de intensive care worden er grote hoeveelheden data geproduceerd; monitorwaarden, uitslagen, scores, medicatie en andere uitgebreide observaties. De uitdaging van de intensivisten is het overzichtelijk tonen van deze data en het rapporteren hierover.  Daar biedt HiX een intelligente methode voor, waarbij het systeem automatisch per tractus actuele gegevens ophaalt uit diverse bronnen in het systeem. HiX biedt binnen één formulier een totaal overzicht van de huidige status per orgaan systeem zonder dat de intensivist alle diverse bronnen actief zou moeten doorlopen. Dit zorgt voor efficiënter werken.

Dynamische plattegronden

Dynamische plattegronden (Maps) binnen HiX vergroten het overzicht op de IC. Op deze plattegronden zien verpleegkundigen bijvoorbeeld in één oogopslag alle patiëntkenmerken en uit te voeren acties rondom patiënten, bedden en kamers. Zorgverleners hoeven niet actief op zoek naar deze informatie en kunnen efficiënter hun werk doen.

NICE-aanlevering

Alle gegevens die in het EPD zijn vastgelegd, kunnen worden hergebruikt. HiX genereert bijvoorbeeld relevante gegevens voor de NICE-aanlevering automatisch uit alle registraties. Deze gegevens zet HiX klaar, zodat enkel gegevens die nog niet bekend zijn in HiX nog kunnen worden aangevuld voor verzending. Dit verlaagt de registratiedruk.

Beslissingsondersteuning

HiX helpt tijdig en optimaal geïnformeerd beslissingen te nemen. Komt er een labuitslag binnen met een verlaagde kaliumwaarde? Dan voert HiX automatisch enkele controles uit, onder meer of de patiënt sondevoeding krijgt. Vervolgens doet HiX de arts een voorstel voor vervolgacties om de waarde te normaliseren (bijvoorbeeld een kaliumpomp - inclusief loopsnelheid - en een controlemoment). Dit is slechts een van de vele voorbeelden van beslissingsondersteuning binnen HiX (denk ook aan sepsis, comfort en glucose/insuline).

Voordelen

• Alle relevante patiëntinformatie beschikbaar
• IC-registraties zijn direct voor elke behandelaar inzichtelijk
• Slimme beslisondersteuning
• Gegevens voor NICE-aanlevering automatisch verzameld


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.