Met elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX ondervindt iedere zorgprofessional op de afdeling Kindergeneeskunde ultieme ICT-ondersteuning bij zijn of haar werkzaamheden. Of het nu een kinderarts betreft, een verpleegkundige of ondersteunend personeel op de poli.

 

Kindergeneeskunde binnen elektronisch patiëntendossier HiX

Voor de kindergeneeskunde, neonatologie en NICU biedt HiX registratie- en inzagemogelijkheden aan die specifiek zijn toegespitst op de behandeling van kinderen. Dit geldt bijvoorbeeld bij de registratie van de anamnese, het lichamelijk onderzoek en het (ouderlijk) gezag, maar ook bij medicatie. Bij het voorschrijven houdt HiX rekening met afwijkende doseringen voor de kindergeneeskunde. Naast reguliere kindergeneeskunde ondersteunt HiX ook de kindzorg rondom metabole ziekten, nefrologie, endocrinologie (o.a. diabetes), allergologie (o.a. provocatietests) hematologie en oncologie.

 

Groeicurves

Door gebruik te maken van handige features biedt HiX de mogelijkheid om de groeiontwikkeling van kinderen te monitoren op basis van geïntegreerde groeicurves, waaronder die van TNO en WHO. Zo kunnen de SDS-waarden van zowel de gemeten waarden als de target height, gebaseerd op de lengte van de ouders, automatisch worden afgeleid.

 

Neonaten

HiX ondersteunt ook de zorg voor neonaten. Zo zijn er prematuren referentiegrafieken ten behoeve van de groei beschikbaar. Daarnaast worden de uitslagen van de bilirubine labtesten in een bilirubine-referentiegrafiek getoond zodat het risico snel kan worden ingeschat.

 

Gegevensoverdracht vanuit dossier moeder

Daarnaast ondersteunt HiX in de overdracht van gegevens rondom de zwangerschap en de partus vanuit het obstetrie dossier van de moeder naar het kindergeneeskundig dossier van het kind. Zowel met als zonder consultaanvraag vanuit de gynaecoloog heeft de kinderarts alle relevante informatie direct beschikbaar in het eigen dossier.

 

Rolgerichte view op het EPD

HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op de gegevens die zijn vastgelegd in het EPD. Zo toont HiX bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Daarnaast krijgt elke gebruiker ook specifieke informatie die voor zijn rol van toepassing is tot zijn beschikking. Hierdoor heeft iedere zorgverlener direct een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft naar informatie.

 

Multidisciplinair overleg (MDO)

De specialisme overstijgende informatie heeft ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); Alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, zien de belangrijkste informatie van de patiënt en leggen hun bevindingen voor het MDO vast. HiX beschikt tevens over een handige functionaliteit om deze vastleggingen gecombineerd te tonen, zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd. De gezamenlijke conclusie wordt vervolgens direct vastgelegd waarbij ook de financiële afhandeling wordt ondersteund.

 

Standaard content

Door onze standaard content reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars zo aan het ene scherm gegevens registeren en aan het andere scherm eenvoudig de eerdere registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast. Daarnaast wordt de registratie vergemakkelijkt door de innovatieve consultvoering en biedt HiX mogelijkheden om gegevens gestructureerd vast te leggen, waardoor de gegevens later eenvoudig te filteren en hergebruiken zijn.

 

Handig hergebruik

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden namelijk handig gedeeld met andere behandelaars en intelligent hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Deze gegevens hoeven niet handmatig ingevoerd te worden wanneer deze al bekend zijn in HiX. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende DBC voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld hoe elektronisch patiëntendossier HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen.

 

Prestatie-indicatoren

Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze bovendien beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Verder zorgt het voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie.

 

Richtlijnen

HiX ondersteunt tevens (inter)nationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.

 

eHealth

HiX biedt diverse mogelijkheden om via eHealth het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.

Uw voordelen

  • Vakinhoudelijke content in het elektronisch patiëntendossier
  • Diagnosegestuurde registratiemogelijkheden 
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces

 

Meer weten?

Lees meer over elektronisch patiëntendossier HiX voor ziekenhuizen of neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.