Medicatieveiligheid is in elektronisch patiëntendossier HiX optimaal gewaarborgd, waardoor medicatiefouten worden voorkomen. HiX bevat een compleet en geïntegreerd EVS (elektronisch voorschrijfsysteem). Het ondersteunt alle poliklinische en klinische medicatieprocessen en biedt elke zorgverlener op ieder moment een actueel medicatie-overzicht. Dankzij de integratie met het EPD is alle relevante informatie - patiëntparameters, labuitslagen, allergieën - beschikbaar en direct bruikbaar. Dit zorgt voor optimale medicatieveiligheid en daarmee patientveiligheid.

Medicatieveiligheid binnen HiX

Ten behoeve van optimale medicatieveiligheid beschikt elektronisch patiëntendossier HiX over een ‘closed loop medicatieoplossing’. Iedere wijziging in het actuele medicatieoverzicht (toevoegen, stoppen of wijzigen van medicatieopdrachten) is direct voor elke betrokken zorgverlener en op locatie (denk aan SEH, IC, OK, kliniek en apotheek) inzichtelijk. Zo wordt optimale medicatiebewaking gegarandeerd en worden medicatiefouten voorkomen. Medicatieveiligheid en daarmee patiëntveiligheid nemen hiermee fors toe.

Voorschrijven en registreren

Met HiX kan klinisch en poliklinisch worden voorgeschreven binnen eigen formularia. Ook de profielen voor opname- en ontslagmedicatie worden volledig ondersteund. De klinische medicatie is na het voorschrijven direct zichtbaar op de digitale uitzet en of toedienregistratie. De toedieningsregistratie kan plaatsvinden op de digitale rondelijsten of via handheld devices.

Optimale medicatiebewaking

Medicatiefouten worden voorkomen door de integratie met de Z-index, waar alle bewakingssignalen uit de index worden toegepast op de voor te schrijven, toe te dienen en/of te accorderen medicatieopdrachten. Te denken valt aan contra-indicaties, interacties, allergieën en dubbelmedicatie. Door extra beslisregels toe te passen aan de hand van ‘clinical rules’, kunnen andere (patiënt)parameters worden meegenomen in de beslissing om medicatie wel of niet voor te schrijven. Dit verhoogt de medicatieveiligheid aanzienlijk.

Add-on geneesmiddelen en cytostatica

HiX ondersteunt de (logistieke en financiële) processen rondom dure geneesmiddelen en cytostatica. Door net als bij de reguliere medicatie gebruik te maken van voorgedefinieerde medicatieopdrachten, schrijven artsen met een minimum aan handelingen de juiste medicatie en de juiste dosering voor aan de patiënt. Altijd met optimale medicatieveiligheid als hoofddoel.

Voordelen

  • Optimale medicatieveiligheid
  • Medicatiefouten voorkomen
  • Altijd een actueel medicatieoverzicht
  • Medicatiebewaking tijdens voorschrijven, uitzetten en toedienen
  • Processen rondom add-on geneesmiddelen en cytostatica ondersteund


Meer weten?

Bekijk wat HiX kan betekenen voor de openbare apotheek, de poli-apotheek en de klinische apotheek. Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.