HiX ondersteunt alle processen rondom het multidisciplinair overleg (MDO) met een geïntegreerde oplossing, die meerwaarde biedt bij zowel de verslaglegging als de financiële afhandeling.

MDO binnen HiX

HiX biedt ondersteuning aan het volledige MDO-proces, inclusief de aanwezigheidsregistratie van deelnemers, wachtlijst- en planningsfunctionaliteiten en financiële afhandeling, die uitgaat van de wet- en regelgeving van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).


Ketenzorg en MDO

Elektronisch patiëntendossier HiX toont de bevindingen van alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen gecombineerd. Op deze manier ziet iedereen van elkaar wat er is geregistreerd en kunt u als zorgprofessional optimaal samenwerken met andere betrokkenen. Zo toont HiX u bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt binnen de ketenzorg.

 

Voordelen

- Ondersteuning volledig MDO-proces
- Financiële afhandeling gewaarborgd


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl