Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX voor de obstetrie ondersteunt de eerste-, tweede- en derdelijns verloskundige zorg als één geïntegreerd EPD. Hierin is het gehele proces van de intake tot en met partus en nacontrole geborgd met intelligente en efficiënte inzage- en registratiemogelijkheden.

Obstetrie in elektronisch patiëntendossier HiX

Zowel voor de intake, zwangerschapscontroles als de partus reikt HiX tools aan die de verloskundige/gynaecoloog op efficiënte wijze ondersteunen. Zo zijn tijdens de controles alle relevante gegevens, zoals de uitgerekende datum, allergieën, labgegevens en obstetrische gegevens inzichtelijk in de zwangerschapskaart en direct op het voorblad van het dossier.

Echoscopie in HiX

Het obstetriedossier bevat onderdelen die ondersteuning geven aan de echoscopie. Binnen de standaard content wordt gebruikgemaakt van verslaglegging in het formulier 'echo onderzoek' en een 'echoverslagen'-overzicht. Daarnaast is het mogelijk door middel van de koppeling 'Structured Report' automatisch echometingen van het echoapparaat op te halen in het echoformulier in èlektronisch patiëntendossier HiX. Tevens kan gebruikgemaakt worden van het geïntegreerde beeldsysteem PACS II in HiX.

Geïntegreerde CTG

Daarnaast biedt elektronisch patiëntendossier HiX geïntegreerde CTG-functionaliteit, waarmee de zwangere en haar foetus(en) gemonitord worden tijdens de zwangerschap en de partus. Vanuit deze geïntegreerde CTG-functionaliteit hebben de zorgverleners toegang tot alle overige dossiergegevens, zoals zwangerschapskaarten, medicatie  en uitslagen en hebben zij de mogelijkheid events te registreren.

PRN en PERIDOS

De volledige PRN-dataset is verweven in HiX; de voor PRN relevante gegevens worden gedurende de gehele zwangerschap als onderdeel van het werkproces vastgelegd en door HiX automatisch verzameld en vooringevuld in het aanleverformulier. Ook de aanlevering van PWD-spoedberichten aan ziekenhuizen is geïntegreerd in HiX en hetzelfde geldt voor de aanlevering aan PERIDOS.

Beslisondersteuning

Elektronisch patiëntendossier HiX biedt verscheidene tools om de verloskundige zorg optimaal te ondersteunen. Met behulp van de diverse intelligente registratieformulieren worden bijvoorbeeld op basis van beslisregels vervolgstappen aangeboden. Denk hierbij aan het automatisch aanbieden van het VMIS-stappenplan bij een positief antwoord op de vraag of de zwangere rookt. Hierdoor helpt HiX de verloskundige om de zwangere vrouw zo snel mogelijk te laten stoppen met roken.

Zwangerschapskaart

Bij elke controle wordt gebruikgemaakt van een zwangerschapskaart waarbij, indien mogelijk, gegevens hergebruikt worden en er een overzicht gepresenteerd wordt van de eerdere controles. Ook biedt HiX ondersteuning door de conclusie en het beleid dat in de zwangerschapskaart is vastgelegd bij de kerngegevens op het voorblad te presenteren. Zo zijn deze voor iedere betrokkene – ongeacht de 'zorglijn'- direct in beeld zonder dat de zwangerschapskaart geopend hoeft te worden. Wil de verloskundige de zwangerschapskaart wél openen, dan kan deze eenvoudig gefilterd worden op registraties uit de eerste, tweede en derde lijn.

Rolgerichte view op het EPD

HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op de gegevens die zijn vastgelegd in het EPD. Zo toont HiX bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Daarnaast krijgt elke gebruiker ook specifieke informatie die voor zijn rol van toepassing is tot zijn beschikking. Hierdoor heeft iedere zorgverlener direct een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft naar informatie.

 

Multidisciplinair overleg (MDO)

De specialisme overstijgende informatie heeft ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); Alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, zien de belangrijkste informatie van de patiënt en leggen hun bevindingen voor het MDO vast. HiX beschikt tevens over een handige functionaliteit om deze vastleggingen gecombineerd te tonen, zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd. De gezamenlijke conclusie wordt vervolgens direct vastgelegd waarbij ook de financiële afhandeling wordt ondersteund.

 

Standaard content

Door onze standaard content reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars zo aan het ene scherm gegevens registeren en aan het andere scherm eenvoudig de eerdere registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast. Daarnaast wordt de registratie vergemakkelijkt door de innovatieve consultvoering en biedt HiX mogelijkheden om gegevens gestructureerd vast te leggen, waardoor de gegevens later eenvoudig te filteren en hergebruiken zijn.

 

Handig hergebruik

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden namelijk handig gedeeld met andere behandelaars en intelligent hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Deze gegevens hoeven niet handmatig ingevoerd te worden wanneer deze al bekend zijn in HiX. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende DBC voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld hoe elektronisch patiëntendossier HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen.

 

Prestatie-indicatoren

Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze bovendien beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Verder zorgt het voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie.

 

Richtlijnen

HiX ondersteunt tevens (inter)nationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.

 

eHealth

HiX biedt diverse mogelijkheden om via eHealth het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.

Uw voordelen

  • Vakinhoudelijke content in het elektronisch patiëntendossier
  • Diagnosegestuurde registratiemogelijkheden 
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces

 

Meer weten?

Lees meer over elektronisch patiëntendossier HiX voor ziekenhuizen of neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.