Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX ondersteunt alle medewerkers en processen op de afdeling Orthopedie. Het zorgt dat elke behandelaar direct over de relevante gegevens van de patiënt beschikt en biedt handige tools die de registratiedruk minimaliseren.

 

Orthopedie binnen elektronisch patiëntendossier HiX

Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX bevat een compleet orthopedisch dossier, dat artsen en verpleegkundigen optimaal ondersteunt bij het uitvoeren en registreren van zorg. Daarbij zijn alle relevante gegevens op ieder moment voorhanden. Bovendien maken de Patient Reported Outcome Measures (PROMS), de implantatieregistratie en aanlevering aan LROI geïntegreerd onderdeel uit van HiX.

HiX biedt voor de orthopedie specifieke registratie mogelijkheden om alle verschillende contactmomenten en/of besprekingen snel en eenvoudig vast te leggen. Zo kunnen zorgverleners voorgedefinieerde sjablonen en formulieren inzetten en worden zij ondersteund door het gebruik van de Golden Label Method (hyperlink naar artikel 35), maar behouden zij voldoende vrijheid voor alle gewenste registraties door invoer van vrije tekst invoeren en het gebruik van zelf aangemaakte standaardteksten. Door de gestructureerde registraties zijn de gegevens weer eenvoudig te gebruiken voor aanleveringen zoals bijvoorbeeld voor de LROI. Daarnaast zijn de Patient Reported Outcome Measures (PROMS) en de implantatieregistratie geïntegreerde onderdelen binnen HiX.

Alle zorgvragen

Elektronisch patiëntendossier HiX biedt orthopeden intelligente registratiemogelijkheden. Gegevens die tijdens het proces worden vastgelegd, zijn direct beschikbaar voor de aanlevering van de PROMS of de implantatieregistratie.

Voor tientallen zorgvragen zijn voor gedefinieerde uitvragingen beschikbaar. Bovendien biedt HiX diverse tools voor een efficiënte operatieverslaglegging. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen om op basis van standaardteksten te registreren of basis van ingreep. HiX zorgt ook dat orthopedische scorelijsten automatisch worden ingevuld met de juiste gegevens; deze worden gedurende het gehele behandeltraject als onderdeel van het werkproces vastgelegd.

 

PROMS in portaal

Patiënten kunnen de PROMS-vragen thuis digitaal beantwoorden, waarna de antwoorden direct beschikbaar zijn in het EPD. Niemand hoeft ze dus meer handmatig in te voeren. Bovendien worden deze gegevens automatisch klaargezet voor verzending naar instanties, zoals de LROI. Doordat patiënten deze lijsten online invullen, zijn zij betrokken bij hun herstel  en scheelt dit veel werk op de afdeling.

Patiënten kunnen de PROMS-vragen thuis digitaal beantwoorden, waarna de antwoorden direct beschikbaar zijn in het EPD. Hierdoor zijn er geen handmatige handelingen meer nodig. Bovendien worden deze gegevens automatisch klaargezet voor verzending naar instanties, zoals de LROI. Tevens worden medisch afwijkende antwoorden prominent getoond waardoor de zorgverlener direct hierover wordt geïnformeerd. Doordat patiënten deze lijsten online invullen, wordt niet alleen de werklast op de afdeling verminderd, maar zijn patiënten ook meer betrokken bij hun herstel.

Rolgerichte view op het EPD

HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op de gegevens die zijn vastgelegd in het EPD. Zo toont HiX bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Daarnaast krijgt elke gebruiker ook specifieke informatie die voor zijn rol van toepassing is tot zijn beschikking. Hierdoor heeft iedere zorgverlener direct een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft naar informatie.

 

Multidisciplinair overleg (MDO)

De specialisme overstijgende informatie heeft ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); Alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, zien de belangrijkste informatie van de patiënt en leggen hun bevindingen voor het MDO vast. HiX beschikt tevens over een handige functionaliteit om deze vastleggingen gecombineerd te tonen, zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd. De gezamenlijke conclusie wordt vervolgens direct vastgelegd waarbij ook de financiële afhandeling wordt ondersteund.

 

Standaard content

Door onze standaard content reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars zo aan het ene scherm gegevens registeren en aan het andere scherm eenvoudig de eerdere registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast. Daarnaast wordt de registratie vergemakkelijkt door de innovatieve consultvoering en biedt HiX mogelijkheden om gegevens gestructureerd vast te leggen, waardoor de gegevens later eenvoudig te filteren en hergebruiken zijn.

 

Handig hergebruik

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden namelijk handig gedeeld met andere behandelaars en intelligent hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Deze gegevens hoeven niet handmatig ingevoerd te worden wanneer deze al bekend zijn in HiX. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende DBC voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld hoe elektronisch patiëntendossier HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen.

 

Prestatie-indicatoren

Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze bovendien beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Verder zorgt het voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie.

 

Richtlijnen

HiX ondersteunt tevens (inter)nationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.

 

eHealth

HiX biedt diverse mogelijkheden om via eHealth het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.

Uw voordelen

  • Vakinhoudelijke content in het elektronisch patiëntendossier
  • Diagnosegestuurde registratiemogelijkheden 
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces

 

Meer weten?

Lees meer over elektronisch patiëntendossier HiX voor ziekenhuizen of neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.