HiX ondersteunt alle processen en elke zorgprofessional op en rondom de operatiekamer (OK). Het zorgt dat elke behandelaar direct over de relevante gegevens van de patiënt beschikt en biedt handige tools die de workflow op de OK efficiënter en veiliger maken.

OK binnen HiX

HiX helpt om de kostbare tijd en ruimte op de OK optimaal te benutten. Het ondersteunt onder meer wachtlijstbeheer, planning, pre-, per- en postoperatieve invoer van gegevens, operatieverslaglegging en voorraadbeheer. Ook de complicatieregistratie vindt volledig geïntegreerd binnen HiX plaats. Ondertussen verzamelt HiX tijdens het vastleggen van de OK-gegevens alvast de benodigde indicatoren voor de verplichte (prestatie-)aanleveringen.

Optimaal geïnformeerd aan operatietafel

Medisch specialisten staan met HiX optimaal geïnformeerd aan de operatietafel. In één oogopslag hebben ze een totaalbeeld van de patiënt en de uit te voeren verrichting(en). Het geïntegreerde PDMS biedt realtime inzage in de (actuele) patiëntwaarden en alle monitoringsgegevens worden automatisch opgeslagen in het EPD.


Time Out Procedure

Het vastleggen van gegevens op de OK gaat op efficiënte wijze. Zo is de veiligheidverhogende Time Out Procedure volledig geïntegreerd in het operatieve proces. Van de operatieaanvraag tot en met het ontslag van de patiënt worden de registratiemomenten op exact het juiste moment aangeboden. Op de OK gaat dat om de stopmomenten vóór inductie, vóór incisie en vóór het verlaten van de OK.

Track-and-trace

HiX beschikt over een ‘track-and-tracesysteem’ voor alle netten, artikelen en instrumenten. Hiermee is direct inzichtelijk waar en in welke fase van het sterilisatieproces netten, artikelen of instrumenten zich bevinden. Het biedt ook een volautomatische ondersteuning van recall-procedures, uitgebreide mogelijkheden voor voorraadbeheer en maakt het mogelijk alle benodigdheden vanuit de OK-planning mee te plannen zodat ze just-in-time worden aangeleverd aan de OK.

Overzichten genereren

Met HiX zijn naar wens overzichten te genereren op basis van alle gegevens die op en rond de OK worden ingevoerd. Het systeem biedt uitgebreide mogelijkheden voor tijdregistratie en berekent eenvoudig de bruto en netto operatietijd per specialist per verrichting. Dit verschaft onder meer snel inzicht in prestaties en het verschil tussen de begrote en de werkelijke kosten.

Voordelen

• Optimaal geïnformeerd aan de operatietafel
• Minimale registratiedruk door efficiënte registratiewijze
• Patiëntmonitoringsgegevens staan direct in het EPD
• Prestatie-indicatoren worden automatisch vastgelegd


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.