Met het patiëntenportaal maakt u de patiënt op een gebruiksvriendelijke manier deelgenoot van zijn eigen zorgtraject. Denk aan online afspraken maken, dossierinzage, eConsults met de arts, beeldbellen, meetwaarden invullen, dagboeken bijhouden en voorlichtingsmateriaal dat is afgestemd op de situatie van de patiënt. Tegelijkertijd is het patiëntenportaal geïntergreerd in elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX.

Patiëntenportaal en elektronisch patiëntendossier HiX

Het gebruiksvriendelijke patiëntenportaal maakt geïntegreerd onderdeel uit van elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. De patiënt kan specifieke onderdelen van z'n EPD inzien en zijn registraties op het portaal maken onderdeel uit van z'n EPD. Daarmee zijn ze direct inzichtelijk voor zijn behandelaars.

Portaal 'kent' patiënt

Het patiëntenportaal 'kent' de zorgvraag (of zorgvragen) van de patiënt en biedt content aan die is afgestemd op zijn specifieke situatie. Is de patiënt diabeet? Dan krijgt hij vragenlijsten, dagboeken en informatiebrochures aangeboden die voor diabetici relevant zijn. Is de patiënt ook in behandeling bij andere specialismen? Dan biedt het portaal ook over die aandoeningen de relevante informatie en registratiemogelijkheden aan. Dankzij continue zorginnovatie zorgen wij ervoor dat het patiëntenportaal blijft aansluiten op de patiënt.

Patiëntparticipatie en beeldbellen

Met het patiëntenportaal vervult u een belangrijke wens: meer patiëntparticipatie. Door de deuren van uw zorginstelling digitaal open te zetten, stelt u patiënten in staat hun zorgzaken vanuit huis te regelen. Ze zijn niet meer gebonden aan uw openingstijden en locaties. Ook hoeven ze voor minder zaken fysiek naar de zorginstelling toe. Zelfs vervolgconsults met een zorgverlener kunnen online plaatsvinden door bijvoorbeeld eConsults of beeldbellen.

Patiënt als partner

Met het patiëntenportaal vermindert tegelijkertijd de registratiedruk bij zorgverleners. Patiënten worden partners die tijdrovende registraties overnemen. Denk aan specifieke vragenlijsten die voorafgaand aan het bezoek aan een arts moeten worden ingevuld. Zo zijn er ook diverse metingen die de patiënt thuis kan uitvoeren om de uitslagen vervolgens via het portaal zelf in HiX te registreren. Door dit soort administratieve taken te verleggen naar de patiënt, krijgen zorgmedewerkers meer 'lucht' en werken zorgorganisaties efficiënter.

Meer weten?

Lees meer over de mogelijkheden van ons Zorgportaal. Of contacteer ons voor meer informatie.

Contacteer ons