HiX-PDMS verschaft zorgprofessionals altijd en overal inzicht in de (actuele) conditie van patiënten. Alle meetresultaten en patiëntwaarden worden automatisch opgeslagen in het EPD.


PDMS binnen HiX

HiX verwerkt alle PDMS-meetresultaten direct in het patiëntdossier. Hiermee zijn ze direct voor elke behandelaar inzichtelijk. Zelfs op afstand hebben behandelaars continu zicht op de toestand van de patiënt. Naast de actuele meetresultaten zijn alle eerder geregistreerde waardes in te zien. Dit draagt bij aan een volledig en actueel patiëntdossier, zodat iedere behandelaar in één oogopslag een totaalbeeld heeft van de patiënt, de status van de behandeling en de uit te voeren verrichting(en).


Efficiënt en veilig

Infuuspompen, beademingsapparaten, (EEG-)monitoren, gas analysers, hart-longmachines; uiteenlopende apparaten en hulpmiddelen worden op patiënten aangesloten en ingebracht om hun gezondheidstoestand en -ontwikkelingen te monitoren. Alle meetresultaten die hieruit volgen, verwerkt HiX-PDMS automatisch in het EPD. Daarmee is het ook meteen beschikbaar voor collega’s op de afdeling waar de patiënt heengaat. Niets hoeft handmatig te worden ingevoerd, overgezet of overgedragen en dat bevordert de veiligheid en efficiëntie.


Leveranciersonafhankelijk

HiX-PDMS functioneert volledig leveranciersonafhankelijk. Het communiceert met onder meer (EEG-)monitoren, beademingsapparaten, gas analysers, hart-longmachines, infuuspompen en monitoringmeters van alle merken. We realiseren voortdurend nieuwe koppelingen met medische apparatuur van alle toonaangevende fabrikanten.


Ziekenhuisbreed specifieke ondersteuning

HiX-PDMS is van toegevoegde waarde op alle highcare- en lowcare-afdelingen; van de OK, SEH, EHH en Obstetrie tot de IC, CCU, NICU en dialyseafdeling. Op elke afdeling biedt PDMS gerichte ondersteuning, afgestemd op de specifieke werkprocessen en wensen van de gebruiker. HiX-PDMS kan bijvoorbeeld tijdens het voorschrijven van een medicament of infuus automatisch de dosering berekenen met behulp van ingevoerde patiëntgegevens zoals lengte en gewicht. Wordt iets aangepast op de infuuspomp? Dan verwerkt HiX dit automatisch.


Realtime inzicht

Met HiX-PDMS valt het direct op als de situatie van een patiënt verandert. Overzichtelijke grafische weergaven maken inzichtelijk hoe de patiënt reageert op toegediende medicatie. Duidelijke grafieken tonen realtime de waarden van (en relaties tussen) vitale parameters. Ook gegevens zoals allergieën, behandelplannen, dagverslagen, orders, scores, medicatie- en infuusbeleid, vochtbalansen, afdelingsoverdrachten, trends en curves zijn duidelijk zichtbaar. Door het overzichtelijk tonen en combineren van al deze informatie is snel in te zien of het uitgezette beleid aanslaat.


Voordelen

• Altijd en overal inzicht in actuele patiëntconditie
• Meetresultaten automatisch integreren in EPD
• Centrale medicatiebewaking
• Beslissingsondersteuning
• Volledig papierloos werken


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.