Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX ondersteunt alle medewerkers en processen op de poliklinieken. Het zorgt dat elke behandelaar direct over de relevante gegevens van de patiënt beschikt en biedt handige tools die de registratiedruk minimaliseren.

 

Polikliniek binnen elektronisch patiëntendossier HiX

Binnen elektronisch patiëntendossier HiX profiteren zorgprofessionals op elke polikliniek van gerichte ondersteuning. Ze kunnen onder meer snel patiënten zoeken, patiënten inschrijven, het spreekuuroverzicht raadplegen of patiëntbehandelplannen inzien. Dankzij slimme ordercommunicatie gaat het uitzetten van orders (zoals een labaanvraag, radiologieaanvraag of intercollegiaal consult) snel en gestructureerd. Het plannen van een afspraak gaat net zo gemakkelijk.

 

Integratie

Zorgprofessionals op de poliklinieken beschikken van elke patiënt die al bekend is in het ziekenhuis over alle eerder vastgelegde gegevens. Zo zijn bijvoorbeeld ook de klinische registraties direct inzichtelijk. Andersom is alle informatie die op de polikliniek wordt vastgelegd, ook meteen beschikbaar voor de collega's op andere afdelingen waar de patiënt heengaat.

 

Dynamische plattegronden in het EPD

Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX kan poliklinische informatie visualiseren in dynamische plattegronden (Maps). Zo biedt HiX plattegronden waarop een zorgprofessional kan zien waar een patiënt zich bevindt, bijvoorbeeld wie in de wachtkamer en in een behandelkamer is. Deze maps zijn niet inzichtelijk voor patiënten, aangezien hier patiëntinformatie op getoond wordt.

Daarnaast biedt HiX ook een wachtkamerinformatiesysteem aan zodat patiënten via een groot scherm kunnen zien in welke wachtkamer of spreekkamer ze moeten zijn en of het spreekuur eventueel uitloopt.

Efficiënte planning

Het EPD ondersteunt alle zorglogistieke processen op de polikliniek door onder andere uitgebreide agenda- en planningsfunctionaliteiten. Het maken en beheren van afspraken en spreekuren is efficiënt en eenvoudig. Hierdoor worden beschikbare resources optimaal benut en vermindert de administratieve last.

Online afspraak maken

Patiënten maken en beheren eenvoudig zelf afspraken via het patiëntportaal, waarbij het mogelijk is om online in te checken. Hierbij wordt de patiënt gevraagd om gegevens te controleren, toestemmingen te registeren en bijvoorbeeld een screeningsvragenlijst COVID-19 in te vullen. Dit scheelt weer administratieve lasten op de polikliniek. Eenmaal in de zorginstelling kunnen patiënten zich aanmelden bij de bali of dat zelfstandig doen bij de Zelfservicekiosk.


Informeren via SMS

Elektronisch patiëntendossier HiX kan de patiënt op de hoogte houden via SMS. Denk daarbij aan afspraakherinneringen en informatie over een eventuele wachttijd. Dit maakt de wachttijd niet korter, maar patiënten ervaren het wachten als minder belastend als ze erover zijn geïnformeerd. Door het tijdig herinneringen van patiënten wordt het aantal no-shows naar beneden gebracht, waardoor u optimaal gebruik kan maken van de beschikbare capaciteit.  

 

Voordelen

- Snel de juiste informatie voor handen in het elektronisch patiëntendossier
- Minimale registratiedruk door gerichte ondersteuning
- Efficiënte planning
- Meer regie voor de patiënt


Meer weten?

Lees meer over HiX voor ziekenhuizen of neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.