HiX voor de Radiologie biedt ondersteuning voor het volledige werkproces. Van aanvraag en planning van onderzoeken tot en met uitgebreide beeldinzage en verslaglegging vanuit het EPD.

RIS binnen HiX

HiX bevat een zeer compleet radiologie-informatiesysteem dat het proces volledig ondersteunt. Van het aanvragen en ordering van onderzoeken tot het plannen en aansturen van werklijsten en de modaliteiten. Dit is volledig geïntegreerd met uw PACS om de onderzoeken te beoordelen en te verslaan. Daarnaast worden de MDO's , aansturing van bespreeklijsten, interventies, materiaalregistratie en het vastleggen van toegediende medicatie ondersteund. Voor de verslaglegging biedt HiX een integratie aan met de spraakherkenningssoftware van de zorginstelling. Daarnaast heeft HiX ook een eigen spraakoplossing op basis van de Dragon Medical engine van Nuance.

Beslissingsondersteuning

De EPD-brede beslissingsondersteuning fungeert als zorgpartner van de gebruiker en leidt deze doorheen het zorgproces. Bovendien genereert HiX waarschuwingen, bijvoorbeeld wanneer de arts een CT-scan met contrastvloeistof tracht te plannen voor een patiënt met een contrastallergie. De radioloog heeft in HiX een verkorte Time-Out Procedure voorhanden, volledig geïntegreerd in het werkproces en aangepast aan de vereisten van de beeldvorming.

Planning

Doordat ook de planning voor de radiologieonderzoeken volledig is geïntegreerd in de totale planning, kunnen er eenvoudig combinatieafspraken worden gemaakt die op elkaar aansluiten. Er is een uitgebreide workflowondersteuning om de aangevraagde onderzoeken van de juiste gegevens te voorzien en deze via de juiste protocollen te laten plannen. Dit maakt het mogelijk om geprotocolleerde zorgpaden in te zetten op basis van alle gegevens die in HiX bekend zijn. HiX maakt het mogelijk om vanuit de spoedeisende hulp direct een patiënt aan te melden voor een radiologisch onderzoek. Die aanmelding is meteen zichtbaar bij de afdeling Radiologie.

Verwijzingen huisarts

Verwijzingen die huisartsen via Zorgdomein registreren, komen ook direct in de werklijst van de radiologieafdeling terecht. Door de verwijzing te selecteren in de lijst, ziet de afdeling direct in hetzelfde scherm de aanvraaggegevens en aanvullende gegevens en kan de patiënt snel worden gepland.

EPD binnen handbereik

Radiologen en laboranten hebben vanuit het RIS direct inzicht in de allergieën, medicatie en voorgeschiedenis van de patiënt. Ook neemt HiX voor de Radiologie automatisch bij het aanvragen alle relevante klinische gegevens uit het EPD over. Is de patiënt diabeet, dan wordt die informatie direct gevuld. Hetzelfde geldt voor gegevens als lengte, gewicht en relevante lab waardes. Dit scheelt dubbel werk. Zijn de labwaarden verouderd? Dan kan direct een nieuwe laborder worden uitgezet.

Ordering

Het orderen is verweven in het EPD. Er zijn op verrichtingniveau specifieke vragenlijsten voor onder meer CT en MRI beschikbaar en deze worden direct getoond aan de aanvrager. Deze belangrijke, aanvullende gegevens zijn gekoppeld aan het onderzoek dat wordt aangevraagd.

Medicatie

De laboranten hebben met HiX direct toegang tot het geïntegreerde voorschrijfsysteem (EVS). Zij kunnen dus direct de eenmalige toediening van contrastvloeistof vastleggen en de overige medicatie van de patiënt inzien. Ook het plaatsen van stents en het materiaalbeheer wordt in HiX ondersteund.

Voordelen

• Volledigheid van informatie door integratie met ZIS/EPD

• Efficiënte planning

• Desktopintegratie

• Huisartsverwijzingen geïntegreerd

• Geavanceerde beslissingsondersteuning

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.