HiX ondersteunt alle medewerkers en processen op de afdeling Reumatologie. Het zorgt dat elke behandelaar direct over de relevante gegevens van de patiënt beschikt en biedt handige tools die de registratiedruk minimaliseren.


Reumatologie binnen HiX

Reumatologen en reumaverpleegkundigen profiteren met HiX van specifieke ondersteuning voor hun vakgebied. Ze beschikken snel over alle (actuele) informatie over de patiënt die voor hun rol relevant is en registreren snel en gestructureerd hun bevindingen. De geïntegreerde DAS-poppen, automatische berekening van scores en medicatieregistratie met betrekking tot NSAID/DMARD bieden daarbij een helpende hand.

Slimme registraties

Binnen HiX zijn onder meer de volgende ziektebeelden uitgebreid uitgewerkt met slimme registratie- en inzagemogelijkheden: jicht, (reumatische) artritis, vasculititis, SpA, SLE, PMR/GCA, Sjögren, scerodermie/MCT en aanverwanten. Bovendien biedt HiX tientallen scorelijsten, gesorteerd op ziektebeeld, die op de achtergrond vrijwel ongemerkt worden ingevuld op basis van de registraties van de reumatoloog. Zo worden laboratorium bepalingen al ingevuld in de scorelijsten wanneer deze bekend zijn.

Ook biedt HiX de mogelijkheid snel injecties te kunnen registeren, waarbij automatisch per patiënt een overzicht wordt opgebouwd van alle toegediende injecties inclusief toedieningsweg en spuitplaats.

Ook biedt HiX de mogelijkheid aan de reumatoloog om via het patiëntenportaal vragenlijsten (PROMs) aan te bieden aan de patiënt. Dit kan zowel automatisch als handmatig worden gedaan. Hierdoor heeft de arts tijdens een consult alle gegevens over de patiënt al bij de hand.

Overzichten voor ziekteactiviteit

De meeste reumatologische patiënten zijn chronisch met een lange behandeling. HiX helpt de arts inzicht te krijgen in het beloop van de ziekteactiviteit van de patiënt middels een handige tijdlijn waarin laboratorium waardes, ziekteactiviteit scores en medicatie uitgezet zijn tegenover de tijd.

Rolgerichte view op het EPD

HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op de gegevens die zijn vastgelegd in het EPD. Zo toont HiX bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Daarnaast krijgt elke gebruiker ook specifieke informatie die voor zijn rol van toepassing is tot zijn beschikking. Hierdoor heeft iedere zorgverlener direct een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft naar informatie.

 

Multidisciplinair overleg (MDO)

De specialisme overstijgende informatie heeft ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); Alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, zien de belangrijkste informatie van de patiënt en leggen hun bevindingen voor het MDO vast. HiX beschikt tevens over een handige functionaliteit om deze vastleggingen gecombineerd te tonen, zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd. De gezamenlijke conclusie wordt vervolgens direct vastgelegd waarbij ook de financiële afhandeling wordt ondersteund.

 

Standaard content

Door onze standaard content reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars zo aan het ene scherm gegevens registeren en aan het andere scherm eenvoudig de eerdere registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast. Daarnaast wordt de registratie vergemakkelijkt door de innovatieve consultvoering en biedt HiX mogelijkheden om gegevens gestructureerd vast te leggen, waardoor de gegevens later eenvoudig te filteren en hergebruiken zijn.

 

Handig hergebruik

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden namelijk handig gedeeld met andere behandelaars en intelligent hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Deze gegevens hoeven niet handmatig ingevoerd te worden wanneer deze al bekend zijn in HiX. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende DBC voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld hoe elektronisch patiëntendossier HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen.

 

Prestatie-indicatoren

Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze bovendien beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Verder zorgt het voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie.

 

Richtlijnen

HiX ondersteunt tevens (inter)nationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.

 

eHealth

HiX biedt diverse mogelijkheden om via eHealth het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.

Uw voordelen

  • Vakinhoudelijke content in het elektronisch patiëntendossier
  • Diagnosegestuurde registratiemogelijkheden 
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces

 

Meer weten?

Lees meer over elektronisch patiëntendossier HiX voor ziekenhuizen of neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.