Samenwerken in de zorg wordt steeds belangrijker. U wilt zo goed mogelijk transmuraal samenwerken met andere zorgaanbieders binnen de ketenzorg. Tegelijkertijd wilt u de samenwerking tussen de zorgprofessionals in uw eigen organisatie optimaal faciliteren én wilt u zoveel mogelijk samenwerken met de patiënt. Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX biedt voor nagenoeg alle manieren van samenwerking de ideale ondersteuning, voor optimale transmurale zorg.

Samenwerken in de zorg met HiX

Samenwerken in de zorg wordt gemakkelijker met een elektronisch patiëntendossier dat daarop afgestemd is. Het EPD moet u mogelijkheden bieden voor optimale gegevensuitwisseling, met al uw partners in de ketenzorg. Een systeem waarmee u snel en gestructureerd patiëntgegevens uitwisselt met zorgaanbieders in de eerste, tweede en derde lijn. Elektronisch patiëntendossier HiX voldoet niet alleen aan al deze voorwaarden, maar biedt u nog veel meer.


HiX ondersteunt ook (inter)nationale standaarden, zodat alle gegevens uit het EPD gestructureerd kunnen worden overgedragen. HiX biedt voor iedere vorm van samenwerken in de zorg – denk aan een (naderende) fusie, shared care of ketenzorg - veilige opties om onderling data uit te wisselen. Dit hebben we met Zorgplatform bovendien over de grenzen van HiX heen getild. Er wordt altijd rekening gehouden met alle denkbare privacyaspecten.

Transmurale zorg in de regio

Transmurale zorg wordt steeds meer de norm aangezien het zorgaanbod zich steeds meer verspreidt. Hierdoor wordt de samenwerking rondom de patiënt tussen eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijnszorg steeds belangrijker. Of het nu gaat om een enkele zorginstelling of een regio waarbij de volledige keten moet worden ondersteund, als enige leverancier bieden wij een volledig geïntegreerde oplossing waarmee u 'eenmalige registratie aan de bron en meervoudig gebruik' waarborgt. Daarnaast bieden wij Zorgplatform, dat optimale gegevensuitwisseling tussen alle zorgaanbieders in de regio faciliteert, ongeacht het ICT-systeem dat zij gebruiken.

Samenwerken met de patiënt

Samenwerken in de zorg is niet alleen belangrijk voor zorgprofessionals onderling. Ook de patiënt zelf kan bijdragen. Met het patiëntenportaal (en de Zelfservicekiosk) promoveert u uw patiënten tot partner. Via het portaal kunnen ze bijvoorbeeld vanuit huis afspraken inplannen, filmpjes met oefeningen bekijken, vragenlijsten invullen, contact onderhouden met hun behandelaar en eigen meetresultaten toevoegen aan het EPD. Dit ontlast niet alleen uw medewerkers, ook ervaren patiënten het als een prettige service om zelf aan hun behandeling te kunnen bijdragen.

Binnenshuis samenwerken

HiX biedt de ideale voorwaarden voor een goede en efficiënte samenwerking tussen de zorgprofessionals binnen uw zorgorganisatie. Alle informatie die wordt vastgelegd, is direct beschikbaar voor elke behandelaar van de patiënt. Zorgverleners beschikken altijd over de bevindingen en conclusies van hun (medische en paramedische) collega's. Dit zorgt voor een efficiënte overdracht van (patiënt)informatie tussen zorgprofessionals.

Voordelen elektronisch patiëntendossier HiX

 Optimaal samenwerken in de zorg
Eenvoudig gegevens uitwisselen met ketenpartners binnen de ketenzorg
 Promoveer patiënten tot partners
 Efficiënte samenwerking tussen zorgprofessionals binnen uw organisatie

Meer weten?

Benieuwd wat HiX voor u kan betekenen? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Contacteer ons