Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX ondersteunt alle processen en elke zorgprofessional op de Spoedeisende Hulp (SEH) en minimaliseert de registratiedruk op de afdeling. Zo biedt het de ideale voorwaarden voor een snelle en juiste diagnose en behandeling.

 

Spoedeisende Hulp en elektronisch patiëntendossier HiX

Elektronisch patiëntendossier HiX creëert overzicht op de SEH. Het geeft alle zorgverleners op de afdeling optimaal inzicht in de actuele (en historische) patiëntgegevens en reikt op het juiste moment de juiste registratietools aan. De dynamische plattegrond (Maps) visualiseert de afdeling en de zorgbehoeftes. Op een groot scherm ziet iedereen in één oogopslag welke kenmerken belangrijk zijn en welke acties nog moeten worden uitgevoerd rondom patiënten, bedden en kamers.

 

Minimale registratiedruk

Het uitzetten van acties gaat eenvoudig in elektronisch patiëntendossier HiX. Dankzij gesjabloneerde orderpakketten kunnen meerdere orders in één keer worden uitgezet, zoals lab-, radiologie- en ECG-aanvragen. Het opnemen, ontslaan of overplaatsen van patiënten gaat net zo makkelijk. Het systeem biedt daarnaast intelligente registratieondersteuning bij de diverse scorelijsten (bijvoorbeeld brandwondformulieren). De registratiemogelijkheden zijn tijdelijk aanpasbaar wanneer de SEH bij een ramp wordt overspoeld met patiënten.

 

Triage

Elektronisch patiëntendossier HiX staat de zorgverleners bij vanaf het moment dat een patient op de SEH arriveert. Het ondersteunt alle gangbare triagesystemen, zoals het NTS, MTS en Boston/ESI. Met behulp van triage kunnen zorgverleners snel de noodzaak van de zorgvraag bepalen en acties in gang zetten. Patiënten worden overzichtelijk weergegeven op basis van de urgentie van hun zorgvraag, inclusief de maximaal verantwoorde wachttijd voor hun behandeling.

 

Geïntegreerd in het EPD

Zorgverleners op de SEH beschikken van elke patiënt die al bekend is in het ziekenhuis over de eerder vastgelegde gegevens. Van de voorgeschiedenis en de röntgenfoto's tot de actuele medicatie en laatste onderzoeksresultaten. Alle informatie die op de SEH wordt vastgelegd, is vervolgens ook meteen beschikbaar voor collega's op de afdeling waar de patiënt heengaat. Dat geldt ook voor de monitoringsgegevens en toegediende medicatie, want het systeem beschikt over een geïntegreerd PDMS en volledig geïntegreerde medicatievastlegging. Een overdracht maken, is dus niet meer nodig.

 

Ambulancekoppeling

Elektronisch patiëntendossier HiX ondersteunt de gestructureerde aanlevering van ritformulieren, foto's en andere data vanuit de ambulance. De ambulancekoppeling maakt het bovendien mogelijk dat de informatie vanuit de ambulance direct in het EPD staat, zodat zorgprofessionals op de SEH over realtime patiëntinformatie beschikken vóórdat de patiënt arriveert.

 

ProMISe

Binnen elektronisch patiëntendossier HiX wordt voldaan aan de specificaties die gesteld zijn in de 'Datadictionary LTR' van de LNAZ. Aan de hand van het SEH-proces zullen de patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria automatisch op een werklijst komen, zodat de gegevens gecontroleerd kunnen worden.

Op deze manier probeert HiX de aanlevering zo optimaal mogelijk te ondersteunen, zonder dat dit ten koste gaat van kostbare gebruikerstijd op de werkvloer. Indien de patiënten gecontroleerd zijn, kunnen ze vervolgens in bulk aangeleverd worden voor een zelf te specifiëren periode.

 

Voordelen

  • Optimaal overzicht op de Spoedeisende Hulp
  • Eenmalige registratie, meervoudig gebruik
  • Efficiënte overdrachten
  • Minimale registratiedruk voor SEH-zorgverleners

 

Meer weten?

Lees meer over elektronisch patiëntendossier HiX voor ziekenhuizen of neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.