Met HiX kan het proces rondom aanleveringen geautomatiseerd worden uitgevoerd. De aanleveringen voldoen altijd aan de laatste wet- en regelgeving en nemen handmatige activiteiten uit handen om gegevens aan derden te verstrekken. Prettig, want als zorgorganisatie krijgt u met steeds meer (verplichte) aanleveringen te maken.

Aanleveringen binnen HiX

Met HiX kunnen de benodigde gegevens voor aanleveringen eenvoudig uit de database worden geëxtraheerd en omgezet naar een outputformaat. Vervolgens zijn ze direct aan te leveren aan derden. Door dit proces volledig te automatiseren, bespaart uw zorgorganisatie tijd en vermindert u de kans op incomplete aanleveringen. 

De aanleveringen worden volledig up to date gehouden doordat HiX dit als onderdeel van de updates beschikbaar stelt. Concreet betekent dit dat de wijzigingen die aanleveringsinstanties vaak periodiek doorvoeren, gestructureerd worden aangepast en dat het geen actie meer behoeft van een beheerder of gebruiker.

Voordelen

• Aanleveringen voldoen altijd aan actuele wetten en regels
• Informatie is altijd compleet
• Minder handmatige handelingen, dus lagere foutkans
• ChipSoft doet het beheer


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl