Zorginnovatie is een van de belangrijke pijlers onder toekomstbestendige zorg. Deels komt die zorginnovatie voort uit nieuwe wetenschappelijke inzichten. De wetenschap en HiX zijn nauw met elkaar verweven.

Integratie wetenschappelijke artikelen

Wetenschappelijke databases, zoals UpToDate van Wolters Kluwer, Elsevier en PubMed, worden dagelijks verrijkt met nieuwe inzichten. Om deze waardevolle informatie voor artsen toegankelijk te maken, hebben wij deze databases geïntegreerd in HiX. Zo kunt u als arts tijdens het consult met een druk op de knop een samenvatting van actuele en relevante informatie opvragen, zonder hiervoor andere applicaties te hoeven openen. Uniek hierbij, is dat HiX de context in de zoekopdracht meestuurt, zodat de informatie die aangeboden wordt altijd aansluit bij de zorgvraag.

Zorginnovatie: zelf onderzoeken

Wilt u zelf wetenschappelijk onderzoek uitvoeren op basis van medische gegevens? Met HiX beschikt u over een elektronisch patiëntendossier dat u optimaal ondersteunt bij het inplannen, gebruik van medisch inhoudelijke informatie, monitoren en inzien na afloop. Doordat registratie, monitoring, financiële afhandeling en dataextractie allemaal plaatsvinden binnen één geïntegreerd systeem, heeft u altijd een totaaloverzicht van alle facetten die met het onderzoek te maken hebben.

Studieontwerp vastleggen

Als onderzoeker legt u snel en gedetailleerd uw studieontwerp vast in HiX, inclusief de gewenste doelgroep, de duur van het onderzoek, de disciplines die deelnemen en de inclusiecriteria. Ook bij het includeren van de 'geschikte' patiënten ondervindt u steun van HiX. Dankzij beslissingsondersteuning worden alle patiënten die in aanmerking komen voor participatie op een digitaal dienblad gepresenteerd.

Onderzoekstraject als rode loper

Als arts ziet u direct wanneer een patiënt aan de inclusiecriteria voldoet en kunnen samen met de patiënt het toestemmingsformulier invullen. Met efficiënte zorgpaden wordt in no-time het volledige onderzoekstraject als een rode loper uitgerold. Tijdens de contactmomenten krijgen de artsen de dataset aangeboden die de onderzoeker in de studieopzet heeft bepaald. Zo worden op het juiste moment de gegevens vastgelegd die voor het onderzoek nodig zijn. De onderzoeksdata kunt u na afloop eenvoudig ontsluiten.

Juiste onderzoeksvergoedingen

Voor de financiële afhandeling van al uw onderzoeken maakt HiX gebruik van zogeheten trial-DBC's. Alle onderzoeksactiviteiten worden naar deze DBC's weggeschreven, zodat niemand vergoedingen misloopt. De behandelend arts kan zelf bij iedere verrichting aangeven of het onderdeel uitmaakt van de trial of niet.

Co-creatie met Noordwest Ziekenhuisgroep

Een mooi voorbeeld waarin zorginnovatie en wetenschappelijk onderzoek hand in hand gaan, is een nieuwe feature in HiX die Noordwest Ziekenhuisgroep samen met ons ontwikkelde. Die tool ondersteunt het onderzoeksteam van internist Willem Bax en cardioloog Jan Hein Cornel van Noordwest Ziekenhuisgroep bij het onderzoek naar Familiaire Hypercholesterolemie. Lees meer.

Investeren in wetenschap

Omdat HiX en wetenschap elkaar versterken, vinden we het ook belangrijk om zelf in wetenschap te investeren. Naast de sponsoring van bepaalde proefschriften bieden wij onze medewerkers de ruimte zich op beide vlakken te ontplooien. Voorbeeld hiervan is het onderzoek naar het proces rondom patiëntopnames, van consultant Wouter Veneklaas. Op basis van dit onderzoek hebben wij software ontwikkeld die ziekenhuizen helpt met een gestructureerde aanpak omtrent het ontwerp en de implementatie van een opnamelounge.

Softwareontwikkelaar Hugo van Mens promoveert bij Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam, bij de afdeling Klinische informatiekunde, binnen het onderzoeksinstituut Amsterdam Public Health. Hij richt zijn promotieonderzoek op de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners en patiënten.

Totaaloplossing

Alle oplossingen samen, zorgen dat u met HiX beschikt over een EPD dat maximaal verweven is met wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie versnelt. Resultaten uit onderzoek worden snel in de standaard content opgenomen, het EPD ondersteunt onderzoekers bij het uitvoeren van onderzoek én ChipSoft investeert zelf in onderzoek.

Uw voordelen

  • Zorginnovatie op basis van wetenschap

  • Altijd een totaaloverzicht van het onderzoek

  • Snel patiënten includeren

  • Complete onderzoekstraject uitrollen met zorgpaden

  • Waterdichte financiële afhandeling

  • Integratie wetenschappelijk databases

 

HiX inzetten voor zorginnovatie en wetenschappelijk onderzoek?

Stel uw vraag