Met HiX beschikt uw zorgorganisatie te allen tijde over software die de geldende wet- en regelgeving ondersteunt. De ontwikkelingen in richtlijnen, wetten en regels volgen wij op de voet en wijzigingen worden tijdig verwerkt in de software en de content.

Wetten, regels en HiX

Richtlijnen, wetten en regels veranderen continu. HiX maakt het voor zorginstellingen mogelijk te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder GDPR/AVG. Naderende wijzigingen zijn in een vroegtijdig stadium bekend zijn, doordat we intensief betrokken zijn bij adviesorganen, denktanks en allerlei (landelijke) overleggen. Indien nodig incorporeren we de nieuwe situatie in de software, zodat uw zorgorganisatie hierover beschikt zodra de wijziging van kracht is. Met name dankzij standaard content neemt HiX op dit gebied veel zorgen weg.

Voldoen aan strengste eisen

HiX is geclassificeerd als Medical Device Directive klasse IIb. HiX is ook als zodanig gecertificeerd. Dit betekent dat u met HiX beschikt over een EPD waarmee u kunt voldoen aan de strengste eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. 

Voordelen

• Uw software voldoet aan de strengste eisen
• Vigerende wetten en regels worden altijd ondersteund
• Uw zorgorganisatie kan zich volledig richten op het zorgproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.