Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) maken het makkelijker, efficiënter en veiliger om gegevens uit het EPD te delen met andere partijen. In HiX zijn ZIB’s zó ingebouwd dat zorgverleners ze ongemerkt vastleggen en uw zorgorganisatie ze vervolgens optimaal kan gebruiken.

Zorginformatiebouwstenen in HiX

ZIB’s zijn op slimme wijze geïntegreerd in HiX. HiX zorgt dat de benodigde informatie als bouwstenen uit het systeem is te halen en kan worden uitgewisseld met externe partijen, zoals andere zorgaanbieders, patiënten of ‘aanleverinstanties’. Het genereren van de bouwstenen is optimaal geïntegreerd in de dossiervoering zodat het de registratielast voor zorgprofessionals niet verhoogt.

Eenduidige zorginformatie

ZIB’s zijn ontwikkeld door Nictiz, in samenwerking met zorgprofessionals. Ze zijn ontwikkeld om ‘eenduidige zorginformatie’ tot stand te brengen door te zorgen dat zorgverleners ongemerkt de juiste zorginformatie vastleggen. Elke bouwsteen beschrijft tot in detail wat over een bepaald onderwerp van het zorgproces (bijvoorbeeld een verrichting of diagnose) van de patiënt moet worden vastgelegd. Dit levert een glashelder blokje informatie op dat op elke plaats en in elke situatie kant-en-klaar kan worden (her)gebruikt.

Zorgplatform

Met Zorgplatform tillen we de uitwisseling van ZIB’s bovendien over HiX heen. Elke zorgaanbieder kan zich aansluiten op Zorgplatform en alle deelnemende zorgaanbieders kunnen op veilige wijze ZIB’s uitwisselen, ook als ze geen samenwerkingsverband hebben of een verschillend (ZIS/)EPD, HIS of platform voor thuismonitoring gebruiken.

Betrokken bij verdere ontwikkeling

ChipSoft is nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van zorginformatiebouwstenen. We nemen onder meer deel aan de kerngroep ‘Registratie aan de bron’ van de NVZ, Nictiz en NFU en werken samen met de V&VN.

Voordelen

• Gestructureerd gegevens uitwisselen binnen en buiten uw zorgorganisatie
• Glasheldere informatie die kant-en-klaar inzetbaar is
• Optimaal hergebruik van data
• Gebruik van ZIB’s is naadloos geïntegreerd in werkproces zorgverleners

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.