HiX biedt alle tools om de logistieke processen binnen uw zorgorganisatie optimaal te stroomlijnen. Het ondersteunt zorgprofessionals en patiënten op het juiste moment op de juiste manier.

Zorglogistiek binnen HiX

Met HiX beschikt u binnen één geïntegreerd systeem over een ultieme combinatie van onder meer ordercommunicatie, zorgpaden, patiëntparticipatie, afsprakenbeheer, beslissingsondersteuning en 'closed loop medicatie'. We lichten enkele tools uit.

Ordercommunicatie

Ordercommunicatie zorgt voor structuur in het behandelproces en maakt de processen transparant. Patiëntgerichte en niet-patiëntgerichte taken (denk aan labaanvragen, ECG-aanvragen en behandelprotocollen voor de verpleging) zijn eenvoudig aan te maken en te voorzien van een terugkeerpatroon. Dankzij ordercommunicatie weet iedereen wat van hem wordt verwacht en op ieder moment is duidelijk welke acties wel of niet zijn ondernomen.

Flexibele zorgpaden

Zorgpaden in HiX bieden duidelijkheid,  structuur en houvast voor zorgorganisaties en patiënten. Complete zorgtrajecten worden als "behandelplan" vastgelegd en zijn bij het uitzetten nog volledig flexibel op de patiënt aan te passen. Alle benodigde resources – zoals verpleegkundige handelingen, metingen, kamers, foto's of operaties – zijn in één handeling uit te zetten. Elke behandelaar weet wat van hem wordt verwacht en de patiënt weet ruim vooraf wanneer de vervolgstappen zijn. Verschuift een behandeling of een onderdeel hiervan? Dan verschuiven de vervolgstappen mee.

Patiëntparticipatie

Met HiX kunnen patiënten bijdragen aan een efficiënte zorglogistiek. Zij kunnen via het online patiëntenportaal zelf vragenlijsten invullen of afspraken inplannen, waardoor resources beschikbaar komen om voor andere werkzaamheden in te zetten. Patiënten ervaren het als een service om zelf de datum en tijd van hun afspraak te kunnen bepalen daarnaast kunnen ze zich goed voorbereiden op hun aankomende afspraak.

 

Planning

HiX faciliteert een efficiënte poliklinische én klinische planning binnen zorgorganisaties. Het laat medewerkers eenvoudig en snel enkelvoudige afspraken en combinatieafspraken inplannen, inclusief alle benodigde resources. HiX maakt het bovendien mogelijk om de OK, opname en dagbehandeling in één handeling te plannen.

 

Beslissingsondersteuning

HiX maakt het mogelijk om zelf beslissingsondersteuning "rules" in te zetten die zorgverleners helpen bij het zetten van de juiste vervolgstappen in het behandelproces. Alle informatie die binnen het EPD beschikbaar is - zoals dossiergegevens, labuitslagen, medicatie, operatiegegevens en opnamegegevens – kan hiervoor worden ingezet. HiX kan bijvoorbeeld signaleren wanneer wordt afgeweken van concrete afspraken over de logistiek rondom de patiënt om vervolgens een nieuwe vervolgstap voor te stellen. Zo wordt de patiënt op maat bediend en worden onveilige situaties voorkomen.

 

Medicatieveiligheid dankzij closed loop medicatie

HiX kan alle processen rondom medicatie in goede banen leiden en daarmee zorgen voor optimale medicatieveiligheid. Het systeem borgt alles in één 'closed loop-systeem': van voorschrijven en accorderen door de apotheek tot uitzetten, voorraadbeheer en de toedieningsregistratie. Daarbij waarschuwt het bij dubbelmedicaties, contra-indicaties en interacties, waarmee HiX bijdraagt aan hogere medicatieveiligheid en efficiëntere processen.

 

Voordelen

  • Structuur in het behandelproces
  • Processen zijn transparant
  • Patiënt participatie in het zorgproces
  • Snellere instroom en doorstroom
  • Efficiënte ondersteuning van de planning

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.