Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX ondersteunt uw organisatie optimaal bij het behalen en behouden van gewenste kwaliteitslabels zoals NIAZ, JCI en EMRAM. Door de verregaande ondersteuning binnen HiX zijn veel klanten van ChipSoft al geaccrediteerd.

JCI en elektronisch patiëntendossier HiX

Met elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX halen zorgorganisaties zorg-ICT in huis die optimaal ondersteunt bij het behalen en behouden van het JCI-keurmerk. JCI maakt gebruik van zes centrale patiëntveiligheidsdoelen, de zogenoemde ‘International Patient Safety Goals’ (IPSG’s). Deze doelen richten zich op de belangrijkste probleemgebieden binnen de gezondheidszorg. Daarnaast zijn er zeven patiëntgerichte standaarden en zes organisatiestandaarden.

 

Bij de patiëntgerichte standaarden gaat het om onderwerpen als toegankelijkheid, patiëntgerichtheid en continuïteit van zorg. De organisatiestandaarden richten zich o.a. op kwalificaties van medewerkers, leiderschap en facilitaire- en gebouwtechnische aspecten. Ieder International Patient Safety Goal bevat objectieve meetbare elementen, vergelijkbaar met de prestatie-indicatoren van de IGZ, die uiteindelijk aan het beleid en de praktijk worden getoetst.

NIAZ

Elektronisch patiëntendossier HiX ondersteunt ook bij het behalen en behouden van een NIAZ-accreditatie. NIAZ staat voor Nederlands instituut voor Accreditatie in de Zorg en levert een belangrijke bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen.

EMRAM

Veel van ‘onze’ ziekenhuizen zijn met HiX als EPD op weg naar een EMRAM Stage 7 status, de hoogste haalbare status als het gaat om verbetering van de gezondheidszorg door optimale ICT-inzet. Wilt u met uw organisatie ook in aanmerking komen voor een accreditatie? Wij helpen u daar graag bij.

Voordelen

• Met accreditatie borgt u kwaliteit van zorg
• Interessante voor zorgverzekeraars
• Inzicht in kwaliteitssysteem
• Meer/Gerechtvaardigd vertrouwen van de patiënt/cliënt

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.