Wanneer u een patiënt onder behandeling heeft, wilt u optimaal op de hoogte zijn van de situatie van de patiënt. Hiervoor heeft u patiëntinformatie nodig van andere zorgverleners die ook een behandelrelatie hebben met de patiënt. Soms heeft u geen samenwerkingsverband met deze zorgverleners en maakt u gebruik van verschillende systemen. Om gegevensuitwisseling in de zorg tussen u en andere betrokkenen goed te laten verlopen, is er Zorgplatform. Zorgplatform is een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor samenwerking in de transmurale zorg. Het ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, overdrachten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van en naar elkaars patiënten en bij zorg op afstand.


 

 

 

Waarom Zorgplatform?

Samenwerking in de zorg wordt steeds belangrijker. Ook de overheid stuurt hier op aan onder het motto 'Zorg dichtbij waar het kan en verder weg waar nodig'. Bij de gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's) vervult Zorgplatform de rol van dienstverlener zorgaanbieder (DVZA). In meerdere mate gaan zorgaanbieders verwijzen, overdragen, overleggen, consulteren en zorg op afstand bieden. Zorgplatform ondersteunt deze ontwikkeling op een vernieuwende manier. Deelnemende zorgaanbieders hoeven geen samenwerkingsverband te hebben en het maakt niet uit welk (ZIS/)EPD, HIS of platform voor thuismonitoring ze gebruiken.

In de praktijk is patiëntgegevens uitwisselen niet altijd gemakkelijk. Gangbare communicatiemiddelen zijn soms niet toereikend of veilig genoeg. Patiëntgegevens worden uitgewisseld via verschillende communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, fax, telefoon, chat of zelfs CD-ROM. Daarnaast worden onder andere medicatie, beelden en laboratoriumuitslagen via losstaande systemen uitgewisseld. Al deze versplinterde oplossingen maken het samenwerken onnodig kostbaar en zijn soms in strijd met wet- en regelgeving.

Zorgplatform bundelt al deze communicatievormen en biedt integratie met bestaande zorgsystemen: het maakt elektronische gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk. Iedere zorginstelling kan zich met zijn eigen systeem op het platform aansluiten. Zonder hoge kosten voor infrastructuur, zonder risico op datalekken en passend bij de natuurlijke workflow van zorgverleners. De zorgverlener kan dus rechtstreeks in het eigen elektronisch patiëntendossier (EPD) gebruikmaken van de functionaliteiten die het platform biedt.

Het platform maakt samenwerking in de transmurale zorg mogelijk die verder reikt dan alleen het uitwisselen van gegevens. Het gaat dan om zaken als registratie van patiënttoestemming, het afstemmen van transmurale werkstromen, notificatie bij belangrijke ontwikkelingen en conversatie tussen zorgverleners.

 

Zorgplatform maakt samenwerking tussen partijen mogelijk

Zorgplatform biedt iedere zorginstelling de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen tussen andere zorginstellingen, ehealth-toepassingen en patiënten. 


Wie werken met Zorgplatform?

Samen met Reinier Haga Groep hebben wij Zorgplatform ontwikkeld. Reinier Haga gaf dan ook het startsein voor Zorgplatform, samen met FocusCura, leverancier van de thuismeet-app cVitals. Dit deden zij onder toeziend oog van secretaris generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Erik Gerritsen, die op Twitter zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steekt: 'Tijdens werkbezoek aan HagaZiekenhuis over Zorgplatform en samenwerking FocusCura blijkt dat de ontwikkeling richting open standaarden en interoperabiliteit onomkeerbaar is ingezet. Complimenten aan alle betrokken partijen!'. Op Computable komen vier betrokkenen aan het woord over hun rol in dit project.

 

Hoe werkt Zorgplatform?

Zorgplatform bundelt alle communicatievormen en biedt integratie met bestaande zorgsystemen. Iedere zorgverlener kan vanuit het eigen EPD gebruik maken van de functionaliteiten die het platform biedt. Elke zorginstelling kan zich met zijn eigen systeem aansluiten, dit heeft de volgende voordelen:

 

  • Geen hoge kosten voor de infrastructuur
  • Geen risico's op datalekken
  • Past bij de natuurlijke workflow van zorgverleners

 

"Zorgplatform is een middel voor zorgverleners om op een veilige manier gebruik te maken van gegevens, in dienst van de patiënt. De privacy van die patiënt is een absolute voorwaarde", zo wordt het door Remko Nienhuis, manager R&D, uitgelegd. Het opslaan van de data van patiënten blijf de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen en andere zorgorganisaties die zich aansluiten. Daan Dohmen, CEO van Luscii, geeft aan: "Zorgplatform is een schil dat aan de achterkant informatie-uitwisseling en het geven van toestemming hiervoor faciliteert. Omdat het een open systeem is, kan het ook gebruikt worden door ziekenhuizen die werken met andere elektronische patiëntendossiers of met andere thuismeet-toepassingen."

 

Zo werkt Zorgplatform voor u als arts

 

 


Zo werkt Zorgplatform voor u als patiënt

Soms is het voor uw behandeling belangrijk dat zorgverleners uw medische gegevens kunnen delen. Bijvoorbeeld omdat dokters moeten overleggen over hoe ze u het beste kunnen helpen. Of omdat u allergisch bent voor een medicijn en alleen uw eigen ziekenhuis dit weet. Ziekenhuizen mogen deze medische gegevens alleen delen met uw toestemming. Het is belangrijk dat u hier over nadenkt en hier een besluit over neemt. Via uw zorginstelling kunt u aangeven of ziekenhuizen uw gegevens mogen delen of dat ze dat juist niet mogen doen. Als u dit via het platform vastlegt, is het altijd duidelijk of ziekenhuizen uw gegevens wel of niet mogen delen. Dit voorkomt misverstanden en fouten. Lees hierover meer op de pagina over toestemming patiënt zorgplatform.

 

Ook is Zorgplatform gecertificeerd dienstverlener zorgaanbieder (DVZA). Het levert de dienst om gegevens veilig online uit te wisselen tussen HiX-zorginstellingen en alle MedMij-gecertificeerde PGO's. Hierdoor krijgt u als patiënt meer regie en inzicht krijgen in uw eigen zorgtraject.

 

 

 

 

Zo werkt Zorgplatform voor u als ontwikkelaar

Op mijn.zorgplatform.online vindt u als ontwikkelaar alle benodigde informatie om aan te sluiten op Zorgplatform. Voor technische vragen en voorwaarden voor aansluiten kunt u op deze site terecht. Op dit moment zijn er meerdere partijen aangesloten op Zorgplatform, waaronder  thuismeetprogramma Luscii. Bekijk hoe dat in zijn werk gaat: 


 


 

Meer weten?

Heeft u interesse in het gebruik van Zorgplatform of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via communicatie@chipsoft.nl.