HiX ondersteunt de forensische zorg met een gebruiksvriendelijk elektronisch cliëntendossier (ECD). Als zorginstelling voldoet u altijd aan de huidige wet- en regelgeving en ondervindt u optimale ondersteuning bij de financiële afhandeling van uw zorg.

De forensische ggz heeft een belangrijke maatschappelijke functie in het bijdragen aan een veiligere samenleving. Om de behandeling van forensische patiënten goed te ondersteunen, heeft ChipSoft met HiX een volledig integraal en veilig ECD waarmee u goed samenwerkt met ketenpartners, eenmalig informatie registreert die breed en eenvoudig gebruikt wordt, de behandelaar helpt in de informatievoorziening van het behandeltraject en de patiënt meer betrekt in het eigen herstel.

 ECD voor elke zorgprofessional

In HiX worden alle gegevens opgeslagen binnen één dossier. Door te werken met specifieke views op dit dossier, krijgt u als gebruiker, op basis van uw rol en autorisaties, alleen die informatie en functionaliteiten aangeboden die relevant zijn. HiX is hierdoor te gebruiken voor behandelaren, specialisten, begeleiders, administratief medewerkers en managers zonder dat de cliëntveiligheid in het gedrang komt. Ook buiten de zorginstelling biedt HiX ambulante zorgprofessionals taakgerichte ondersteuning zodat er geregistreerd wordt daar waar de zorg geleverd wordt.


Minimale registratielast

Registraties kosten doorgaans veel tijd, terwijl u die liever besteedt aan het behandelen van uw cliënten. HiX vermindert de registratiedruk op verschillende manieren. Alle gebruikers werken in hetzelfde dossier, waardoor geregistreerde gegevens gemakkelijk worden overgenomen. Daarnaast is het ECD volledig geïntegreerd met onder meer een medicatievoorschrijfsysteem en cliëntenportaal. Alle gegevens vanuit deze geïntegreerde systemen komen rechtstreeks in het dossier van de cliënt terecht en kunnen gemakkelijk worden hergebruikt. Hierdoor vermindert de kans op registratiefouten en dubbele registraties.

HiX beschikt over de mogelijkheid om zorgvraag gestuurd te werken. Op basis van de zorgvraag biedt HiX alleen relevante registratiemogelijkheden aan. Daarbij hoeft de gebruiker geen uitstapjes meer te maken, aangezien deze vanuit één formulier meerdere acties tegelijk kan uitzetten. Daarnaast biedt HiX handige functionaliteiten, zoals sneltoetsen, standaard teksten, sjablonen, beslisondersteuning en handige zoekfuncties, die handmatige registraties tot het minimum beperken. Hierdoor blijft er meer tijd over voor het behandelen van de cliënt.

Overzicht en stuurinformatie

Binnen de forensische zorg is er veel behoefte aan overzicht. HiX ondersteunt zorgprofessionals optimaal om overzicht te behouden over de uitgebreide dossiervoering en de verschillende zorgprocessen. Zo beschikt het ECD onder meer over een duidelijk behandelverloop, caseloadoverzichten, wachtlijsten en productieoverzichten. Maar ook biedt HiX een geïntegreerd factbord en handige tools voor de verlofregistratie.

Daarnaast wordt de behoefte aan managementinformatie binnen de GGZ steeds groter en biedt ECD HiX een volledig geïntegreerde business intelligence-oplossing. Vanuit Datawarehouse kan zowel operationele als managementinformatie ontsloten en geraadpleegd worden. Door middel van dashboards, rapportages en kubussen worden deze binnen HiX inzichtelijk gemaakt en toegespitst op de vragen die binnen de zorginstelling leven.


Wet forenische zorg en WvGGZ

Als vrijwillige zorg geen mogelijkheden meer biedt om gevaarlijk en nadelig gedrag te voorkomen, kan het nodig zijn om verplichte zorg op te leggen. ECD HiX biedt intelligente ondersteuning bij het registreren van verplichte zorg. Op deze wijze wordt de administratie rondom regelgeving van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) optimaal gewaarborgd, wordt de zorgverlener ondersteund in te nemen beslissingen en verplichte registraties en wordt het proces gestructureerd doorlopen.


Succesvolle declaratie

Door de toenemende druk op liquiditeit en vroegtijdig onderhandelen met onder andere zorgverzekeraars en gemeenten, hebben veel zorginstellingen de behoefte om inzicht te verkrijgen in de te verwachte resultaten. HiX maakt het mogelijk dit op ieder gewenst moment inzichtelijk te maken.

Daarnaast is de volledige financiële administratie ingericht op de Nederlandse processen, wet- en regelgeving, waardoor zorginstellingen met HiX automatisch voldoen aan de actuele facturatiestandaarden. HiX ondersteunt ZPM, iJW en andere bekostigingsmodellen/declaratiestromen. 

Met de veelvoud aan intelligente functionaliteiten optimaliseert HiX de declaratiestromen voor de geleverde zorg en ingebouwde controleslagen zorgen ervoor dat er belangrijke gegevens niet ontbreken. Op deze manier kan tijdig, juist en volledig gedeclareerd worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over HiX voor de forensische zorg of HiX voor de GGZ?

 

Stel hier uw vraag