Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX ondersteunt alle processen rondom oncologische zorg als intelligent en flexibel EPD. Hiermee beschikken alle professionals direct over de juiste informatie en hebben ze alle registratiemogelijkheden beschikbaar die specifiek passen bij hun rol.

 

Oncologie binnen elektronisch patiëntendossier HiX

Met elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX voor de oncologie beschikt u over geïntegreerde procesondersteuning bij alle complexe oncologische behandelingen. Oncologen zetten vanuit het EPD eenvoudig behandelingen uit voor hun patiënten, zoals het voorschrijven van cytostatica. Deze kuren zijn vervolgens ook onderdeel van de geïntegreerde medicatielijst, wat de veiligheid van de patiënt ten goede komt. 

 

Grafische tijdlijn in EPD

Wanneer de kuren zijn gepland, bereid en toegediend (met de juiste afhandeling van de dure geneesmiddelen) heeft u als oncoloog een handig overzicht, al dan niet in een grafische tijdlijn, waarin alle gegeven kuren inclusief toxiciteit en laboratoriumgegevens chronologisch zijn weergegeven. Vanuit dit overzicht is een nieuwe kuur of cyclus met één druk op knop weer voorgeschreven.

 

Flexibele ondersteuning 

Bij het aanmelden van een patiënt voor een MDO biedt elektronisch patiëntendossier HiX flexibele workflow-ondersteuning die een optimale voorbereiding, planning met de juiste disciplines en een eenduidige verslaglegging faciliteert, inclusief de brief naar de huisarts. 

 

Multidischiplinaire oplossing

Elektronisch patiëntendossier HiX voorziet u ook van een specifieke, multidisciplinaire Mamma-oplossing. Binnen deze oplossing werken alle betrokken disciplines samen en worden de pre- en postoperatieve MDO’s optimaal ondersteund. Ook wordt er optimaal gebruikgemaakt van gegevensdeling, zodat iedere zorgverlener altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen rondom de behandeling van de patiënt.

 

Voordelen:

  • Vakinhoudelijke content in het elektronisch patiëntendossier
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces

 

Meer weten?

Lees meer over wat elektronisch patiëntendossier HiX voor ziekenhuizen kan betekenen of neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.