HiX is het nieuwste generatie zorgsysteem dat nu beschikbaar is voor de apotheek. Of het nu gaat om een openbare apotheek, een poli-apotheek of ziekenhuisapotheek, HiX ondersteunt de verschillende werkprocessen in de apotheek en is hét antwoord op een snel veranderende markt.

Openbare apotheek

De openbare apotheek is een cruciaal onderdeel in de zorgketen. De uitdaging van de openbare apotheek is het combineren van hoogwaardige patiëntenzorg met een efficiënte geneesmiddelendistributie. Een modern apotheeksysteem is daarvoor onontbeerlijk. HiX is - door haar moderne en flexibele karakter - hét antwoord op de uitdagingen van de openbare apotheek van vandaag en morgen.

Poliklinische apotheek

De poli-apotheek is inmiddels niet meer weg te denken uit het zorglandschap. De gestage opmars van het aantal poli-apotheken en de uitbreiding van het takenpakket van de poli-apotheken vragen om een apotheeksysteem dat aansluit op hun eisen en wensen. HiX is flexibel in te richten en daarom optimaal af te stemmen op te specifieke processen van de poli-apotheek. Het grote voordeel van HiX is natuurlijk de mogelijkheid om de werkzaamheden van de poli-apotheek en het ziekenhuis volledig te integreren. 

Klinische farmacie

De apotheek is een essentieel onderdeel van het ziekenhuis. Niet alleen voor de geneesmiddelendistributie, maar ook voor medicatiebegeleiding, -bereiding en onderzoek. Belangrijk onderdeel van HiX als ziekenhuisbreed EPD is dan ook de oplossing voor de apotheek, waarmee de klinische apotheek op basis van het closed loop-principe wordt ondersteund in al de facetten van haar dienstverlening.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.